Svangerskapspenger, ikke sykemelding

Svangerskapspenger, ikke sykemelding
Hvis arbeidet ditt kan gi forplantningsskade er det svangerskapspenger som er den riktige løsningen, ikke sykemelding.
Av Jordmor Siri

Har du et yrke der du jobber med uttrykninger, øvelser eller utagerende personer kan det være at svangerskapspenger gitt i en viss prosent gjennom hele graviditeten, eller i perioder, kan være en god løsning.

Jobber du i brannvesenet, politiet, deler av helsevesenet eller forsvaret kan det godt hende at det er svangerskapspenger som er riktigere å bruke enn sykemelding. Sykemelding skal kun brukes når det er mor som er syk, ikke når det er potensielle skader for barnet i magen.

Her finner du skjemaet hos Arbeidstilsynet

Det er sider ved arbeidet som kan gi forplantningsskader som gir grunnlag for svangerskapspenger. Her er arbeidstilsynets egen definisjon:

Fra arbeidstilsynet egne nettsider:
"Forplantningsskader omfatter skader på kjønnsceller og produksjon av kjønnshormoner, skadelige påvirkninger på arvestoffet, spontanabort, for tidlig fødsel eller for lav fødselsvekt, dødfødsel, spedbarnsdød, fysiske og funksjonelle misdannelser hos barn og visse sykdommer hos barn (for eksempel visse former for kreft). Her finner du konkrete eksempler på arbeidsforhold som kan være skadelige

Arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som har ulike helseutfordringer slik at de kan være i arbeid. Dette gjelder uavhengig av arbeidstakers alder, stllingsgrad fast eller midlertidig ansettelse. 

I arbeidsmiljølovens §4-6 står det mer detaljert om dette

Kan ikke arbeidsgiver tilrettelegge kan dette utløse retten til svangerskapspenger. Tilrettelegging kan også bety at man jobber innenfor andre avdelinger i enheten, eller at det er enkelte arbeidsoppgaver man ikke utfører fordi de er potensielt skadelige for fosteret. For mange gravide i slike yrker er det imidlertid viktig å beholde kontakten med teamet man jobber i, så da kan graderte svangerskapspenger være en løsning slik at hun for eksempel ikke er med på uttrykninger eller farlige øvelser, men er med på de andre elementene av jobben.

Det er den gravide i samarbeid med leder og jordmor (evnt. gjennom bedriftshelsetjenesten) eller fastlege som sammen ser på arbeidsmulighetene og søker om svangerskapspenger. Fordelen er at man da kan se på hva som passer for den enkelte og gi en 100% tilpasset løsning på hver enkelt gravides arbeidsplass. Det er den gravide selv som sender inn skjemaet fra arbeidstilsynet, her kan du laste ned skjemaet Her finner du skjemaet hos Arbeidstilsynet

Når det er skrevet under av alle tre kan den gravide laste det opp på sin side hos NAV. Svangerskapspenger kan også gis med tilbakevirkende kraft. Man kan også bli sykemeldt og bruke egenmelding når man er på svangerskapspenger. 

Arbeidsmiljø som kan være skadelig både for kvinner og menn før graviditet i veldig få tilfeller kan det være aktuelt å være omplassert i en peroide før man skal lage barn, for både kviner og menn

Når det gjelder ammeperioden vil noen kjemiske stoffer kunne overføres fra mor til babyen gjennom morsmelken. Her er det som oftest STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) som har oversikten og kan gi råd til deg i akkurat din situasjon. Du kan ta kontakt med dem både som gravid, arbeidsgiver eller jordmor/fastlege og få gode råd for akkurat ditt tilfelle.

STAMI har også gjort studier på arbeidstid med tanke på helse og sikkerhet.

Grunnen til at man skal bruke svangerskapspenger og ikke sykepenger er at sykepengeperioden begynner fra første dag av sykemeldingen. Denne datoen vil også gjelde om du blir sykemeldt på nytt, med mindre du har jobbet i minst 6 måneder i mellom, noe svært få gravide rekker å gjøre.

Arbeidsgiver får igjen penger fra første dag fra NAV når du er borte fra jobben hvis du har svangerskapsrelatert sykdom.

Publisert Tirsdag 2. april, 2019
 

Les mer om:

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}