Nyfødte med pusteproblemer

Nyfødte med pusteproblemer
Det er en spennende tid for alle med barn i magen. Hvordan har den lille det der inne i livmora. At alt går bra når det nyfødte barnet selv skal begynne å puste er et naturens under.
Av Barnelege Jon Steen-Johnsen

Før fødselen

Inne i fostersekken ligger babyen omgitt av fostervann. Lungene produserer selv væske. De store og små luftrørene (bronkiene) og lungeblærene (alveolene) er fylt av væske. Med uregelmessige pustebevegelser i mors liv helt fra uke 12. svangerskapsuke beveger fostervannet seg ut og inn av barnets lunger. Så går fostervannet. Da vil mindre væske omgi barnet, og når ungen presses ut av fødelskanalen, blir brystet trykt sammen.

Omtrent 1/3 av fostervannet i lungene skvises ut av barnets lunger. Når barnet er kommet ut, venter vi på det første skriket som vanligvis kommer etter 10-12 sekunder. Det er reflekser hos barnet ved møtet med omverdenen som får ungen til å skrike og trekke luft ned i lungene, hvor det fortsatt er væske. Denne restvæsken suges normalt effektivt opp av barnets blodomløp. Etter kort tid er det vanligvis bare luft og ikke fostervann i barnets lunger.I mors liv har nødvendig oksygen kommet via navlestrengen, men nå starter det nye livet hvor barnet suger oksygen fra lufta inn i lungene.

Normal pust og skrik

Det er derfor flott at ungen skriker og får «luftet ut» lungene. De første minuttene kan barnet være blek og litt blå. Dette endres raskt når pusterefleksen er etablert, og normalt vil den nyfødte ungen puste rolig og fint ca. 40 (20-60) ganger i minuttet. Hjertet slår med 120-140 slag i minuttet. 97-98% av alle nyfødte barn har ingen pusteproblemer.

Unormal pust

Hos 2-3% av alle nyfødte (og ca 20 % av alle for tidlig fødte under 2500 gram; gutter oftere enn jenter) vil det i løpet av de første 6 timene merkes at barna strever med å puste. Pusten går raskere enn normalt (100–120 ganger i minuttet), og barna kan lage stønnende eller gryntende lyder. Det er fire hovedårsaker til pustebesvær:

1. Forbigående rask pust

Tilstanden blir også kalt TTN (Transient Tachypnea of the Newborn) eller «våt lunge» (wet lung). Hvis ikke fostervannet har kommet ordentlig ut av lungene, er det lett å tenke seg at pustingen forstyrres. Omtrent 1 % av alle fullbårne nyfødte har dette i lett grad. Hos disse barna blir pusten mer normal i løpet av noen timer, men de trenger å bli overvåket og har som oftest behov for litt ekstra oksygen. Omtrent like mange barn får mer uttalt TTN som varer fra 1 til 3-4 døgn. Ved siden av rask pust kan de i starten være bleke eller litt blå i fargen som uttrykk for at kroppen får for lite oksygen. Det er for det meste fullbårne barn som får dette. Barn som blir tatt med keisersnitt, vil få TTN hyppigere enn andre. Det er forståelig fordi væsken i lungene ikke er blitt presset ut ved passasjen gjennom fødselskanalen. Her kan du lese mer om dette på Kidshealth
 

2. RDS-syndrom

RDS-syndrom (Respiratory Distress Syndrom) har vi ikke noe norsk navn for, men det kan kalles pustevanske-syndromet). Dette er mer alvorlig pustebesvær som kommer hos de minste premature barna. Det er vanligere hos gutter enn hos jenter, og vanligere etter keisersnitt. Det skyldes at disse barna ikke har produsert nok surfaktant i lungene. Surfaktant er et egenprodusert overflateaktivt stoff som sørger for at lungeblærene (alveolene) i lungene holder seg åpne. Hvis ikke den ytterste delen av i lungene (lungeblærene) er åpne, klarer ikke luft med oksygen å komme til, og det fører til stort pustebesvær. Det er grader av RDS, og de yngste barna er mest utsatt. Totalt sett er det under 0,5 % av alle nyfødte som får RDS.

3.Mekoniumaspirasjonssyndrom

Dette innebærer at barnebek kommer over i fostervannet og skader barnets lunger.Under fødselen er det ikke så rart at barnets avføring, som kalles barnebek og er grønnsvart på farge, kan slippe ut i fostervannet. Det kan også skje litt før fødselen av forskjellige grunner. Det hender faktisk ved mellom 10 og 20 % av alle fødsler, og oftere hos de kvinnene som går over termin og får "postmature" barn. Selv om noe av dette misfargede forstervannet finner veien inn i lungene, går det som oftest bra. Men ved spesielle, og litt vanskelige fødsler kan store mengder få innpass og gi skikkelige pusteproblemer. Innholdet i mekoniumet irriterer vevet i lungene og skaper en betennelse, samtidig som det viktige stoffet surfaktant blir ødelagt. Barnet får for lite oksygen, og tilstanden gjør det nødvendig med stor behandlingsinnsats for å hindre at barnet får skader. Alvorlig mekoniumaspirasjon opptrer så sjelden som i 1 av 10 000 fødsler.


4. Alvorlige misdannelser i hjerte eller lunger

Hvis barna har store pusteproblemer, kan det en svært sjelden gang skyldes misdannelser. Dette blir vanligvis raskt avslørt for at riktig behandling skal kunne iverksettes.


Hva skjer med barnet?

Med påpasselig barselpersonale vil barnet bli overført til nyfødtavdelingen for observasjon. Det behøver ikke være dramatisk eller veldig alvorlig. Er problemene beskjedne, kan det være nok å gi ekstra oksygen med maske eller i en kuvøse, slik at barnet holdes under god observasjon. Er TTN mer uttalt, blir barnet overvåket nøye med elektroniske apparater. Det kan også være nødvendig med sondeernæring eller intravenøs væske fordi sugingen av bryst eller flaske er vanskelig. Vanligvis vil barnet være på bedringens vei etter 3-4 dager. Hvis det er et prematurt barn som viser seg å ha RDS, krever det maksimal behandlingsinnsats fra barneavdelingens personale. Barnet får kunstig surfaktant (i dag gis Curosurf) som blåses inn i lungene, og barnet blir gjerne lagt i respirator eller får annen type pustehjelp med kontinuerlig overtrykk (CPAP, Continous Positive Airway Pressure). Heldigvis er kunnskapen om og erfaringen med hvordan disse barna behandles, nå svært god. RDS er en alvorlig tilstand, men barna kan komme seg igjennom med behandling i flere uker eller måneder uten skade. Alvorlig mekoniumaspirasjon krever også intensiv behandling, som oftest med respirator og annen form for behandling.


Hvordan går det?

Forbigående rask pust gir seg uten skader for barnet i løpet av 1-4 døgn. RDS har forskjellige alvorlighetsgrader, men kan prege den premature i flere uker etter fødselen. Oksygenmangel i starten (eller for mye oksygentilførsel) kan hos noen gi skader som er varige. Heldigvis vil de fleste postmature barn som har fått mekonium i lungene, raskt komme seg, men noen trenger flere ukers intensiv behandling. Barnet kan få skader.


Konklusjon

2 til 3 av 100 nyfødte barn har problemer med pusten, de fleste forbigående uten at det er farlig. Når barnet puster ujevnt eller raskt er det behov for spesialovervåking på Nyfødtavdeling hvor nødvendig behandling kan bli gitt.

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}