Sikker tilknytning -barnets behov for en god start på livet

Sikker tilknytning -barnets behov for en god start på livet
Kursinvitasjon: Hvordan identifisere barnets udekkete behov tidlig og hvilke tiltak kan styrke tilknytningen 19./20. Juni 2017 i Lørenskog (nær Oslo)

Internasjonal forskning innen tilknytning og spedbarnsutvikling viser at sikker tilknytning er avgjørende for en positiv utvikling på alle plan senere i livet. Tilknytning er et basisbehov for ethvert mennesket. En god relasjoner helsefremmende. Forstyrrelser i tilknytningen kan ha uheldige konsekvenser for den psykomotoriske utviklingen og kan resultere i atferds- og lærevansker. Et stressfylt svangerskap eller en vanskelig fødsel kan være årsak til at intuitive tilknytningsprosesser forstyrres.

Kurset skal belyse bakgrunnen for hvordan en traumatisk fødsel med påfølgende stressreguleringsvansker i spedbarnsperioden  kan føre til motoriske- og atferdsproblemer senere i livet. Bevisstgjøringen om at barn får en emosjonell reaksjon etter et for høyt stressnivå under fødselen er en viktig erkjennelse for å kunne forstå og erkjenne barnets behov for trøst, beskyttelse og sikkerhet.  Å være klar over disse sammenhengene  og benevne de er et viktig skritt for å kunne bidra til en god start og en sikker tilknytning mellom foreldre og barn.

Dette angår alle som jobber med sped- og småbarn. Det er gunstig for barnets utvikling å oppdage tilknytnings-/stressreguleringsvansker så tidlig som mulig for å kunne gi rask hjelp og dermed unngå uheldige konsekvenser.

Kurset skal bevisstgjøre deltakerne på målrettede tiltak for å håndtere situasjonen på en løsningsorientert og positiv måte. Hvordan tolke barnets stressignaler? Hvordan trøste et barn med stressreaksjoner? Hvordan styrke mor og far slik at de kan gi barnet trygghet og sikkerhet? Disse og mange andre naturlige spørsmål blir gjennomgått på grunnlag av den nyeste kunnskapen innen internasjonal spedbarns- og tilknytningsforskning.

Kurset er praksisorientert og bygget opp omkring eksempler fra en terapeutisk hverdag. Det tas opp eksempler fra spedbarn til skolebarn.

Kurset retter seg mot alle som jobber med sped-, små-, og skolebarn, terapeutisk eller pedagogisk.

Foredragsholdere:

Tine Greve, jordmor, internasjonal ammeveileder

Sabine Berndt, psykoterapeut, TeBa-/Lovt-terapeut, systemisk familieterapeut, Tyskland, blir oversatt til norsk

Ute Imhof, spesialist i barnefysioterapi, TeBa-/Lovt-terapeut, Lørenskog

Sted:

Barnasfysioterapeut i Lørenskog (like utenfor Oslo),        
Solheimveien 28, 1473 Lørenskog, gode gratis parkeringsmuligheter

Pris:

3000 kroner, inklusiv lunsj, kaffe/te

Påmelding:

barnekurs@yahoo.no med fullt navn, adresse, telefonnummer og arbeidssted innen 1.6. 2017.

Blir du forhindret fra å delta, og du melder fra 21 dager før første kursstart, refunderes kursbeløpet minus kr 300 i administrasjonsgebyr. Etter dette refunderes restansen kun hvis andre kan overta plassen din.

Publisert Torsdag 20. april, 2017
 

Les mer om:

tilknytning
Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}