Neste ekspertsvar

Fullamming de første 6 månedene gjelder fortsatt

Fullamming de første 6 månedene gjelder fortsatt
Der det passer, du MÅ ikke. Det nye med retningslinjene er at de ikke er så strenge. De åpner i mye større grad for at vi er forskjellige og for å favne alle er man derfor mer "raus" i anbefalingene.
Av Jordmor Siri

"Morsmelk vil alltid være den beste ernæringen"

kunne Gry Hay fra Helsedirektoratet slå fast. Men man åpner nå for morsmelk i tillegg til annen næring der det passer bedre for mor og barn.  

WHO og de fleste land i verden anbefaler fullamming de første 6 månedene, der dette er mulig. Nytt i ernæringsretningslinjene fra Helsedirektoratet er at man nå sier at all amming er bra. Om du så har bare bitte litt melk og gir morsmelkserstatning eller etterhvert annen mat i tillegg, så er amming bra, aller helst til barnet er ett år gammelt. Gjerne lenger også, men nytteverdien for barnet ditt er størst de første 12 månedene.

Gjør det som er best for deg og ditt barn

Her kommer Helsedirektoratet med gode råd, ikke lenger så formanende som tidligere, og det er opp til dere som foreldre å bestemme hva som er best for deg og ditt barn. 

Man har ikke funnet holdepunkter for at introduksjon av annet enn morsmelk og morsmelkserstatning ved fire måneders alder øker faren for allergier eller sykdom. Men man ser at barn som blir ammet har mindre tarminfeksjoner og mageplager enn dem som ikke får morsmelk i det hele tatt. 

Kumelk først ved 12 måneder

Kumelk er den eneste matvaren man skal vente med å introdusere til barnet før det er 12 måneder gammmelt. Dette gjelder friske barn som ikke har kjente allergier. Barn kan utredes for allergier, og man skal ikke sette et barn på diett før det er en kjent allergi. Utover det anbefaler man at barnet først prøve næringsrik mat som avocado og bananer. Barnet skal fortsatt ikke ha honning første leveår, men det er fordi honning kan gi spedbarnsbotulisme.

Retningslinjene er nå bygget opp slik at du lett kan finne ting på det øverste nivået. Hvis du ønsker deg en dypere begrunnelse for en bedre forstålse kan du klikke deg nedover i stadig mer detaljerte informasjoner. Det gjør at man lett får oversikten samtidig som at man også kan få en større dybdeforståelse om man ønsker det. 

Spedbarnsernæringsretningslinjene inneholder

8 anbefalinger for morsmelk, morsmelkerstatning og introduksjon av mat

25 anbefalinger for tilførsel av energi og næringsstoffer til spedbarn 6-11 måneder

Tilsist et eget punkt om referanser til retningslinjene

Nytt er det at retningslinjene nå finnes kun elektronisk. Dette gjør arbeidet med å oppdatere dem også mye enklere, noe man vil gjøre etterhvert som det kommer ny forskning til. Det er også noe av problemet når man jobber med retningslinjer som disse, det kommer stadig ny forskning som man må forholde seg til. 

"Mat for spedbarn" vil komme som brosjyre til foreldre litt senere i høst. Den vil både deles ut og kunne lastes ned på nettet som pdf etterhvert. Denne vil finnes på alle helsestasjoner. I mellomtiden kan du lese kostholdsrådene for babyer opp til ett år, som snart blir revidert. 

Spedbarnsernæring. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Lansert 12.10.16

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}