Neste ekspertsvar

Hvor lang syns du fedrepermisjonen burde være?

Hvor lang syns du fedrepermisjonen burde være?
Mange gode og velbegrunnende svar som vi fikk fra dere på Facebook. Har du en mening om dette må du gjerne legge det inn på forumet vårt 0-1 år og si hva du mener.
Av Jordmor Siri

Hvis du luerer på hvordan permisjonene skal søkes om og foreldrepenger, så er ikke det så vanskelig lenger. Permisjon søker du om hos arbeidsgiveren din, om du er i fast jobb og foreldrepersmisjonen finner du på NAV Der finner du søknad om engangsstønad, for deg som ikke er i jobb, og foreldrepenger for deg som skal føde eller adopetere barn. På NAV har de også en foreldrepengeveileder der dere kan se på hva som passer for dere. 

Når og hvordan søke

Det er fra uke 26 i graviditeten at man kan søke om foreldrepenger eller engangsstønad.  Din jordmor eller fastlege skriver en bekreftelse på at du er i uke 26 eller mer. Denne skal ligge ved NAV søknaden. Noen arbeidsgivere ønsker også kopi av denne når du søker om foreldrepermisjon. Arbeidsgiver sender en bekreftelse på din inntekt til ditt lokale NAV kontor når de mottar din søknad om foreldrepermisjon. Derfor er det viktig at du også søker om foreldrepenger hos NAV samtidig slik at din søknad kommer omtrent samtidig med bekreftelsen på lønn fra arbeidsgiver. 

NAV bruker opp til 12 uker på denne søknaden, det variere hvor i landet du bor, så derfor er det greit å komme igang så fort som mulig. Nå kan man søke elektronisk og det gjør at det ikke blir så mye feil og papirer frem og tilbake. Når du har fått bekreftelsen fra NAV gir du en kopi til arbeidsgiver slik at de vet om de er de eller NAV som skal betale ut foreldrepengene til deg. Hvis du er i fast arbeid er det vanlig at NAV betaler til arbeidsgiver, og så betaler de lønn som vanlig til deg. 

Her er svarene fra Facebook:

Bitten H: Synes at foreldre bør få styre selv hvordan de løser permisjonen sin. Bør ikke vær noe mødrekvote og fedrekvote. I vårt tilfelle var det slik at far ikke taklet å være hjemme med vår sønn og da måtte jeg gå i ulønnet permisjon til vi fikk gutten vår inn i barnaheage. Hadde jeg fått overtatt fars permisjon, hadde vi sluppet det….Dessuten er det dessverre ikke alle som får barnehageplass og da burde de fått permisjonspenger til barnet fikk plass. Kontantstøtte er for de som velger selv å holde barnet hjemme ekstra.

Heidi S: 1 år med mor og 1 år med valgfritt mor/far, eventuelt ei ordning der en kan vere litt i barnehagen og litt hjemme andre året, slik som tidskonto fungerer nå….. At far får opptjent permisjonsrettigheter uanvhengig av hva mor har gjort/ikke gjort eller tjent…

Silje B K: I forhold til at WHO anbefaler at morsmelk skal være hovednæring frem til barnet fyller 1 år, så burde mor + felleskvote være på 52 uker, så kommer far sine 10 uker i tillegg der. Burde være 12 uker egentlig.

Lisa Marie H: 2 år!! Og at far heller ikke mister sin permisjon om man plutselig får to tette, og mor ikke rakk å begynne i jobb igjen….

Thea Elise K: Valgfritt opp til 2 år, og velge fordeling mellom mor og far selv.

Elin E: 1 år syns jeg er passe. Men syns da at barna skal kunne starte rett i barnehage uansett når de er født på året.

Tonje G: Er umulig å skjønne hva man har rett på eller ikke slik som det er nå.

Line Yttervik H: 1 år minimum til sammen, men syns man burde kunne ha permisjon til barnehagestart etter barnet er fylt 1 år.

Malin M T: Til barnet er 1 årJ

Marlene Katrin S: 2 årJ

Randi B: Minst 1 år og valgfri fordeling mellom mor og far av det året

Marita TT: Til barnehagestart…I ”verste tilfelle: 1 ½ år

Sofia U: 2 år!!

Line Marie BB: 1 år minst!!

Veronica K: 1 ½  synes jeg hadde vært bra

Mariann VL: 1 år hvertfallJ

Ceclie J: 1,5 år

Publisert Søndag 23. juli, 2017
 
Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}