Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi

Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi
Svangerskapsforgiftning er en av de mest fryktede svangerskapskomplikasjonene. Det er derfor du følges opp tett i svangerskapet -fordi det er hjelp å få.
Av Jordmor Siri

Nærmere 4% av gravide får svangerskapsforgiftning i Norge. 

Svangerskapsforgiftning kan komme snikende med et blodtrykk som øker gradvis, men det kan også komme plutselig. Blodtrykk på 140/90 skal alltid følges opp videre som et komplikasjonssvangerskap. Her vil det variere på om det blir tettere kontroller hos jordmor og lege i kombinasjon med spesialisthelsetjenesten eller jordmor og fastlege alene, avhengig av det totale bildet. 

Man behøver ikke å ha alle symptomene for å utvikle preeklampsi, og man kan ha flere av symptomene uten at det har noe med preeklampsi å gjøre. Så om du får noen av disse symptomene skal du ta kontakt med jordmor og fastlege for en rask kontroll, og så kan dere sammen finne ut av veien videre. 

Svangerskapsforgiftning kommer sjeldent før uke 20. 

Økologisk mat

Nyere undersøkelser fra Mor og Barn undersøkelsen (MoBa)  i Norge viser at gravide som spiser økologisk mat reduserer faren for preeklampsi . Av 28.192 gravide som deltok mellom 2002 og 2008 var det en reduksjon på 20% av dem som fikk svangerskapsforgiftning. I denne gruppen totalt var det 5,3% som fikk svangerskapsforgiftning. 

Probiotika viser seg også å kunne påvirke positivt så man ikke får svangerskapsforgiftning.

Tegn på preeklampsi

1. Proteiner i urinen, derfor er det alltid viktig å ha med urinprøve på kontroller.

2. Blodtrykket stiger og man får en undertrykk på 90 eller mer og et overtrykk på 140 eller mer.

3. Hevelse/ødemer i kroppen. Tradisjonelt har man forholdt seg til at en økning i to av disse elementene er et tegn på begynnende svangerskapsforgiftning. Plutselig vektøkning på en kilo eller mer fra det ene døgnet til det andre, da må få raskt kontroll hos jordmoren eller legen din. 

Du skal også være obs på og kontakte jordmor eller lege hvis du får symptomer som

 • Hodepine, særlig pannehodepine. 
 • Synsforstyrrelser -prikkinger for øynene.
 • Tungpusten følelse eller en følelse av trykk for brystet.
 • Kvalme, evnt med oppkast. 
 • Generell uvellhestsfølelse.
 • En følelse av uro i kroppen.
 • Smerter i mellomgulvet, eventuelt smerter i øvre del av magen. 

Dette kan komme fort og gjør det det skal du umiddelbart kontakte føden og snakke med lege eller jordmor der for å vurdere om du skal komme inn på en kontroll. Dette gjelder uansett tid på døgnet. 

Oppfølging ved mistanke om eller etablert preklampsi

Hyppigere kontroller hos jordmor og/eller lege der blodtrykket måles og man sjekker urinen i tillegg til å se om den gravide har fått økte hevelser i kroppen. Det vil også være vanlig å ta blodprøver ved behov for å se om koagulasjonsfaktoren og leververdiene er påvirket. Ultralyd er viktig for å se at babyen legger på seg som den skal, da dårlig tilvekst er et tegn på at svangerskapsforgiftningen påvirker bayen også. Ved utviklet svangerskapsforgiftning vil det også være vanlig å følges opp av spesialisthelsetjenesten. 

Årsaker

Man har ikke hele bildet kartlagt ennå på hvorfor svangerskapsforgiftning skjer. Får man det etter uke 34 er det som oftest forbundet med nedsatt morkakefunksjon. Da kan babyen få dårligere tilvekst og bli mindre til fødselen enn det den skulle. Hva som gjør at morkaken blir påvirket vet man ikke så mye om ennå. Får man det tidlig i svangerskapet kan det ha helt andre årsaker. 

Høyt blodtrykk

Mellom 8 og 10% av alle gravide i Norge har høyt blodtrykk. Det kan ha forskjellige årsaker, som at man har det fra før graviditeten 1-2%, svangerskapsrelatert 4-5% eller det kommer fordi man har fått preeklampsi 3-4%. 

Behandling

1. Tett oppfølging med hyppige kontroller slik at man har kontroll over utviklingen av preeklampsi. 

Ved alvorlige tilfeller: 

1. Forløsning er alltid den beste behandlingen, men det er ikke alltid mulig fordi babyen kan være prematur. 

2. Medikamenter for å få blod trykket ned og for å hindre eklamptiske anfall (kramper) 

3. Strengt sengeleie for å redusere alle former for stress. Noen får også forbud mot å bruke mobil/pad/data og se på TV osv for å redusere stresset til et minimum. 

Komplikasjoner

Dårlig morkakefunksjon: På grunn av dårlig blodgjennomstrømning i morkaken vil morkakefunksjonen gå ned. Dette kan gi komplikasjoner for fosteret fordi det kan få både dårligere surstofftilførsel og dårligere ernæring. Dette kan være farlig for fosteret om man ikke blir fulgt godt opp av spesialisttjenesten og eventuelt forløst før termin for å redde barnet. 

Morkakeløsning: Dette er at morkaken løsner fra uterinveggen og man kan få en kraftig blødning som kan være livsstruende for både mor og barn. 

Eklampsi: Kramper som kommer som en følge av svangerskapsforgiftning enten under svangerskapet, eller de første syv dagene etter fødselen. Det skjer hos 5/10 000 gravide rundt fødsel. Her skjer ca 40% før fødselen, 30% under fødselen og ca 30% etter fødselen. 

HELLP-syndrom: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets. Dette er en fryktet komplikasjon fordi de røde blodlegemene i blodet blir destruert. Derfor vil gravide med svangerskapsforgiftning bli sjekket jevnlig gjennom blodprøver for å unngå at dette skjer. HELLP kan påvirke flere av de indre organene. Skulle du få sterke magesmerter på høyre side av magen skal du alltid kontakte lege umiddelbart. 

DIC: I noen tilfeller kan preeklampsi føre til Disseminert Intravaskulær Koagulasjon (DIC). Denne går vanligvis tilbake 1-2 døgn etter forløsning, men kan vare i opptil syv dager. Faren med DIC er at koagulasjonsfaktoren i blodet er for lav slik at man kan få store blødninger. 

Etter fødselen

Har du hatt svangerkapsforgiftning skal du følges opp også etter fødselen med blodtrykksmålinger videre hos fastlegen din til man er helt sikker på at blodtrykket har senket seg. Når man har hatt svangerskapsforgiftning er man litt mer utsatt for å få dette også når man når overgangsalderen, du bør derfor gjøre det til en rutine at du sjekker blodtrykket ditt hos legen din ca en gang i året. 

Risikofaktorer for svangerskapsforgiftning er

 • Førstengangsfødende
 • Kvinner som allerede har høyt blodtrykk før de blir gravide
 • Gravide som har hatt preeklampsi tidligere
 • Svangerskapsdiabetes og vanlig diabetes
 • Nyresykdom
 • Noen autoimmunesykdommer
 • Høy KMI 
 • Nære slektninger som har hatt svangerskapsforgiftning
 • Nyresykdom
 • Flerlinger
 • Gravide der moren til den gravide har hatt eklamptisk anfall
 • Forskjellige fedre til barna
 • Migrene
 • Mindre enn to år mellom barna og mer enn 10 år mellom barna
 • Gravide som er 40 år eller mer i alder 

Etter fødselen

Har du hatt svangerkapsforgiftning skal du følges opp også etter fødselen med blodtrykksmålinger videre hos fastlegen din til man er helt sikker på at blodtrykket har senket seg. Når man har hatt svangerskapsforgiftning er man litt mer utsatt for å få dette også når man når overgangsalderen, du bør derfor gjøre det til en rutine at du sjekker blodtrykket ditt hos legen din ca en gang i året.

Det er også fornuftig å passe på den generelle livsstilen fremover. Unngå overvekt, tren regelmessig og spis frukt og grønt hver dag. Ikke røyk. 

Kilder:

Norsk Legeforening, fødselsveilederen 2014

Norsk helseinformatikk

Mayoclinic om preeklampsi

Folkehelseinstituttet om preeklampsi

Mor og Barn undersøkelsen om økologisk mat og preeklampsi

Pubmed om pre- og probiotika

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}