Kan tidlige smaksprøver forebygge allergi og astma?

Kan tidlige smaksprøver forebygge allergi og astma?
I PreventADALL studien lurer man på om to enkle tiltak som tidlig smaksprøver av mat og hudpleie hos babyen er viktige faktorer i forhold til utviklingen av allergi og astma.
Av Jordmor Siri

PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies) er en stor internasjonal studie med formål å:

  • Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer.
  • Identifisere om miljø-og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet.
  • Omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for å redusere utvikling av folkesykdommer, og gi bedre allmennhelse.

Om PreventADALL
Hva er allergisk sykdom og allergi?
De vanligste allergiske sykdommene er høysnue, eksem, astma og matvareallergi. I tillegg finnes mer sjeldne former for allergisk sykdom, som allergisjokk (anafylaksi). Personer som har en eller flere allergiske sykdommer har ofte, men ikke alltid antistoffer i kroppen mot allergener (som f.eks i pollen, pelsdyr, midd eller mat). Allergener er naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer.


Hvorfor gjør vi denne studien?
• Fordi vi tror at for en del barn kan utviklingen av allergiske og andre kroniske sykdommer begynne allerede i svangerskapet
• Fordi kunnskap om miljø og livsstil fra tidlig i livet, gjennom svangerskap, fødsel og barndom kan bidra til å identifisere faktorer som påvirker utvikling av allergiske sykdommer og andre folkesykdommer
• For å undersøke om vi ved hjelp av enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer
• For å få ny kunnskap som på sikt kan bidra til å fremme helse og redusere utvikling av folkesykdommer

Hva skal vi undersøke?
• Om allergisk sykdom kan forebygges med to enkle tiltak; tidlig smaksprøver av mat og hudpleie hos barnet
• Faktorer som kan påvirke risiko for utvikling av astma, allergi

Hvem kan delta i studien?
Kvinner som har fødeplass ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Karolinska Universitetssjukhus i Stockholm inviteres til å være med i studien i forbindelse med 18 ukers ultralydundersøkelse.

PreventADALLstudien

Rekruttering til studien ble avsluttet i oktober 2016, så nå venter vi spent på resultatene:)

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}