Neste ekspertsvar

Mors vekt før og i svangerskapet øker sjansen for gutt

 Mors vekt før og i svangerskapet øker sjansen for gutt
Kvinner med lav BMI, under 18.4 før graviditeten, har en mindre sjanse for å få gutt enn de som har normal vekt eller er litt overvektige ved unnfangelsen.
Av Jordmor Siri

Vektøkning under graviditeten er også viktig da guttebabyer har lavere overlevelse når de blir utsatt for dårlige forhold i livmoren enn jentebabyer, sier Kristen J. Navara. Hun er endokrinolog ved Poultry Science Department at the University of Georgia, USA. 

Kjønnsforskjeller og årsaker til abort

Hun har ikke funnet alle svarene på hvorfor det er slik, men dette slår sterkest ut når babyene blir utsatt for lite næring før 6. måned i graviditeten, gjennom veldig lavt kaloriinntak hos mor. Hennes funn antyder at lavt kalori inntak tidlig i graviditeten kan være en av faktorene til abort.
Befruktede egg, som skal bli jenter har en større sjanse for tidlig abort enn guttebabyer, før de har implantert seg, viser nyere forskning. Men når egget har festet seg i livmoren endrer det seg slik at sjansen for abort er større for gutteembryoer enn jenteembryoer.

Flere guttebabyer når termin når mors vektoppgang øker

Av babyer født til termin, dvs uke 37 eller mer var dette funnene Navara gjorde:
Når mødrene legger på seg 9 kilo vil ca 49% av babyene blir gutter, men når mor legger på seg 18 kilo vil ca 52,5% av babyene være gutter. Ved ca 27 kilos vektøkning vil ca 54% av babyene født være gutter. Men vektøkning over 27 kilo gir ikke denne sammenhengen.
Grunnen til at Navara ønsket å se på dette var at hun i lengre tid hadde mistenkt at det er en sammenheng mellom dårlig ernæring hos mor, særlig i starten av svangerskapet, og færre fødte gutter.

Guttebabyer har en større risk for å bli født for tidlig og for å ende i abort. Gutte og jente babyer har forskjellig fart i vektøkningen og har også forskjellig forbrenning, allerede i mors liv. Kirsten J. Navara mener at man nå bør se på anbefalingene for kalorinntak om det bør være forskjell i forhold til om man bærer en gutt eller en jente.
Gutteembryoer har en høyere celledeling og en høyere forbrenning når man sammenligner dem med med jenteembryoer. Dette holder seg gjennom andre trimester. I løpet av tredje trimester jevner det seg mer ut, men gutter blir født gjennomsnittlig 100 gram tyngre enn jenter.

Høyere inntak av kalorier når man er gravid med gutter

Kvinner som er gravide med gutter har i snitt 10% høyere inntak av kalorier sammenlignet med dem som bærer jenter.
Gravide som har lavere inntak av næring på grunn av spiseforstyrrelser, annen sykdom eller allergi får færre gutter. Kvinner med spiseforstyrrelser der man overspiser får flere gutter. I rike land der man har tilgang på mye næring vil det også fødes flere gutter enn jenter. I land der næringsnivået er lavt, eller om det er katastrofer, vil det bli flere jenter.

I snitt fødes det flere gutte enn jentebabyer i de fleste land.

Undersøkelsen er gjort på 68 millioner enkelt fødsler i USA
Dataene er innhentet i perioden 1990-2012 fra Center for Desease Control and Prevention Vital Statistics (CDC 2014)                     Plosone.org       Obgyn.net 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}