Dette har du krav på som gravid!

Dette har du krav på som gravid!
Visste du at arbeidsgiver er pålagt å tilrettelegge for gravide ansatte? Det er også arbeidsgivers ansvar at arbeidsplassen er trygg, samt å sørge for at den gravide har meningsfylt arbeid.

De aller fleste gravide ønsker å være i jobb. Og i de fleste arbeidssituasjoner er det mulig å jobbe som før med enkle grep og metoder hvis den gravide har et normalt svangerskap. Fraværet blant gravide er i hovedsak knyttet til manglende tilrettelegging, ikke til sykdom og plager i svangerskapet. Dette er et viktig poeng, fordi det peker på hvor løsningene ligger: ikke på legekontoret, men i virksomheten. Og for arbeidsgiver finnes flere ordninger som kompanserer for utlegg til sykefravær og tilrettelegging ved graviditet. 

Overraskende lett å unngå at gravide blir sykmeldt

De siste årene har en rekke gravidprosjekter gitt overraskende positive resultater, og viser at man kan redusere sykefraværet raskt med enkle midler. 

Bedriftsjordmor og rådgiver Kathrine Kanebog Thorsen i Sør-Troms HMS-tjeneste ledet prosjektet "Gravid og i arbeid” og er blant de fremste i landet på området. Bedriftene som deltok i prosjektet satset på bedre tilrettelegging for gravide. Sykefraværet ble redusert med 85 prosent, eller nesten 14 uker per gravide.
– Det beste er at det var så enkelt å få de gode resultatene. Det viktigste bedrifter gjør er å ha en plan og god gravidepolitikk. Dette må forankres i ledelsen og settes i system, hvis ikke blir man overrasket hver gang noen blir gravid, sier jordmor Kathrine. 

Den viktige trekantsamtalen

Kathrine trekker frem noen nøkkelfaktorer for at den gravide skal stå lenger i jobb.
Først og fremst må den gravide føle seg trygg på at barnets og egen helse er ivaretatt i arbeidssituasjonen. Hvis den gravide i tilegg føler seg sett og ønsket på jobb så er mye gjort. Trekantsamtaler og individuelle oppfølgingsplaner blir trukket frem som et viktige tiltak som både den gravide og leder setter pris på. Trekantsamtale betyr at leder, gravid og jordmor gjennomfører veiledningssamtaler, helst tre ganger i løpet av svangerskapet.
–Det er viktig å starte samtalene så tidlig som mulig når du skal tilrettelegge for gravide, da blir effekten bedre.

Les mer om hva effektiv gravidepolitikk og gode trekantsamtaler og bør inneholde på Gravid medarbeider – tips og råd

Ny informasjonsside for både de gravide og ledere

Jordmor Kathrine er for tiden engasjert i informasjonstjenesten Gravid medarbeider. Her deler hun av sin kompetanse innen graviditet og arbeidsliv til både de gravide og deres ledere. Gravid medarbeider er en gratis informasjons- og spørretjeneste på Facebook som drives av Idébanken i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kathrine svarer deg personlig på alle spørsmål som sendes inn sammen med jordmødrene Lillian Øyen og Doris S. Straumsnes. Les mer om tjenesten og spør selv på Gravid medarbeider.

Gravide må også ta ansvar

Med svangerskapet kan det følge med sykdom eller komplikasjoner, men graviditeten i seg selv er ingen sykdom. Arbeidsgiver skal ta grep for å tilpasse arbeidsdagen, men den gravide må også ta ansvar selv. Mange har lange, stillesittende dager foran datamaskinen, noe som kan være tungt for både rygg, hode og bekken. Det er viktig å avlaste sittestillingen og bevege seg. Sørg for at du har gode sko og at du bruker de hjelpemidlene du har til rådighet. Bruk av en god lenestol i pauser kan gjøre godt for kroppen. Vær flink til å ta pauser og du må tørre å si fra om dine behov, også dersom behovene endrer seg i løpet av svangerskapet. 

Slik kommer du i gang

– Litt av nøkkelen har jo vært at jeg, som jordmor fra bedriftshelsetjenesten, har vært nøytral. Har ikke din arbeidsplass bedriftsjordmor kan dere involvere svangerskapsjordmor, sier Kathrine.
– Jeg opplever at det er trøkk på dette nå, mye fokus på gravide i arbeid. Mange virksomheter har kommet de unødvendige sykemeldinger til livs, mens andre er i startgropa. Hvis du ønsker informasjon eller tips om hva som kan gjøres på din arbeidsplass anbefaler jeg deg å starte på Gravid medarbeider eller idébanken.org/gravid, avslutter Kathrine.

Publisert Tirsdag 24. oktober, 2017
 
Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}