Svangerskapskontroll - full oversikt

Svangerskapskontroll - full oversikt
Gravide i Norge får tilbud om åtte til ni kontroller gjennom svangerskapet, hvorav en kontroll med ultralyd. Kontrollene er frivillige. Du velger selv om du vil gå til jordmor, fastlege eller en kombinasjon. Alle konsultasjonene er gratis og uten egenandel. Du kan ta med partner om du vil. Trenger du flere kontroller får du det.

Den første kontrollen er typisk mellom uke 8 - 12, enkelte ganger litt tidligere.  Ta med morgenurin.  Vekt, høyde, blodtrykk og resultat fra urinprøve og blodprøve føres inn i det grønne "Helsekort for gravide". Du får med deg kortet og tar med deg på alle kontroller senere og så til slutt til fødeavdelingen :-)

Noen ting som jordmor eller fastlegen vil være interessert i:

-Din generelle helsetilstand. Har du kroniske sykdommer?
-Er det noen arvelige sykdom i familien?
-Hvordan gikk det med dine (evt) tidligere svangerskap og fødsler?
-Hvordan er din livssituasjon
-Har du noen plager og bekymringer?


De vil vanligvis orientere deg litt om kosthold og levevaner, vanlige plager i graviditeten, om hvordan svangerskapsomsorgen er organisert i din kommune, om stønadsmuligheter, plikter og rettigheter i forhold til NAV, om ordningen med valg av fødested osv.  Du vil også få henvisning til og informasjon om ultralydundersøkelse i uke 17-19.

Alle kommuner og bydeler skal ha tilbud om jordmor til deg som er gravid, får du ikke det, så gå til nabokommunen og få time der. 

Den andre kontrollen (ultralyd) uke 17-19

Ultralydunderøkelsen er frivillig, og foregår som oftest på poliklinikk der du skal føde. Du får tilsendt informasjon sammen med avtaletime.   Hensikten er å finne ut om det er tvillinger eller trillinger på gang, sjekke at morkaken ligger riktig og måle mage- og hodediameter for å regne ut "ultralydtermin".

Før du takker ja til undersøkelsen kan det være lurt å ha tenkt gjennom om du ønsker å vite om eventuelle utviklingsavvik hos fosteret.  Denne typen informasjon kan stille deg overfor kinkige valg.

Det er også på ultralyd vanligvis mulig å se kjønnet på barnet, så det er også greit å være tydelig på om du vil vite eller ikke. 

På denne kontrollen sjekker de ikke noe med deg, som blodtrykk, urin osv, så det er relativt vanlig å ha en kontroll mellom ultralyden og den første kontrollen, slik at det blir 4-5 uker mellom kontrollene hos jordmor. 

Den tredje kontrollen - uke 24

Du tar med deg det grønne helsekortet for gravide, og jordmor/fastlegen fører inn den vanlige informasjonen: Blodtrykk, vekt, hvordan det er med sukkerstoffer og protein i urinen, blodprøvesvar, symfyse-fundus målene din (vitale mål for magen :-)). 

Du får spørsmål om du kjenner spark.  Noen ganger leter jordmor / fastelege etter hjertelyden med jordmorstetoskop eller doppler.

Det skal være bra med tid på denne og de neste undersøkelsene, slik at dere kan få snakket om ting som ligger deg på hjertet.  

Den fjerde kontrollen - uke 28

Som den forrige - her måles også blodprosenten, hemoglobinet.

Den femte kontrollen - uke 32

Som de tidligere kontrollene.

Fødselen nærmer seg, og på denne kontrollen er det anbefalt at jordmor / fastlegen snakker med deg om amming.  Si fra om du har satt inn implantater i brystene.

Den sjette kontrollen - uke 36

I tillegg til de vanlige tingene, vil jordmor / fastlegen kjenne på magen for å finne ut om barnet ligger an til seteleie eller ikke.  Hvis det barnet ligger i seteleie, blir det vanligvis henvist til ny ultralydundersøkelse.

Den sjuende kontrollen - uke 38

Som i uke 36.

Den åttende kontrollen - uke 40

Som forrige gang.  Nå er det snart fødsel - benytt muligheten til å snakke med din jordmor eller fastlege om ting du lurer på / tenker på.

Den niende kontrollen - uke 41

Hvis du ikke har født innen uke 41 vil du bli henvist til overtidskontroll ved fødeavdelingen. Ansvaret for videre oppfølging og eventuell igangsetting av fødsel vil da bli overført til sykehuset.

Ingen rutinemessig kontroll hos gynekolog
I det vanlige opplegget for svangerskapskontroll i Norge er det ikke lagt opp til rutinemessig besøk hos gynekolog.

Skulle fastlegen eller jordmor ønske seg en undersøkelse som krever gynekologens ekspertise, så blir man isåfall henvist.

Ingen fare ved færre kontroller

Selv om det anbefalte antallet kontroller gjennom svangerskapet er åtte, så er det ikke noe problem å redusere med en kontroll eller tre dersom du har et helt normalt svangerskap, du kjenner liv, du er frisk og rask osv.  Snakk isåfall med din fastlege / jordmor om hva som er en god oppfølgingsplan for deg i ditt svangerskap.

Barselretningslinjene fra 2014 

Sier at du som nybakt mor skal få besøk hjem av jordmor som fulgte deg opp i graviditeten. Da slipper du å bli kjent med et nytt menneske og en som kjenner deg kommer hjem til deg. Du kan også ta 6-ukers kontrollen hos jordmoren din om du vil det etter fødselen. 

Helsenorge.no  sider om svangerskapskontrollene.

Retningslinjer for hvordan avdekke vold i graviditeten

Retningslinjer for barselomsorgen

 

 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}