Neste ekspertsvar

Hvordan er det egentlig på fødeavdelingen?

Hvordan er det egentlig på fødeavdelingen?
Her får du full oversikt over alle avdelingene på A-hus som er et universitetssykehus i Akershus fylke. De fleste andre sykehus er organisert omtrent på samme måte, så dette gir det et godt bilde av hvordan det er rundt omkring i landet. Mindre sykehus har ikke egne avdelinger, men stort sett det samme tilbudet innarbeidet i avdelingene de har.
Av Winnie Dragnes Akershus universitetssykehus

Kvinneklinikkens tilbud til gravide og fødende ved Akershus Universitetssykehus.

Det fødes årlig ca 60 000 barn her i landet. Rundt 5000 barn kommer til verden ved fødeavdelingen på Ahus. Kvinneklinikken har poliklinikk for gravide som trenger ekstra oppfølging, eller som av en eller annen grunn henvises fra egen lege eller jordmor. Poliklinikken gir også tilbud til mor og barn etter fødselen. Barselpoliklinikken gir bl.a råd og veiledning i forbindelse med amming.

Fødeavdelingen har moderne lokaler og består av to tun, A og B. På tun A føder kvinner som har hatt et normalt svangerskap, og som ønsker å føde naturlig. På fødetun B føder kvinner som bl.a ønsker seg epidural under fødselen. Eller som tilhører en risikogruppe hvor det er nødvendig med ekstra overvåking av mor og barn.

Mødre med ledsager som har født uten komplikasjoner får komme på barselhotellet etter fødselen. Der kan også far og evt søsken få tilbud om å være sammen med mor. Det er både enkeltrom og dobbelt rom på hotellet. Her får også både mor og far en god veiledning om barseltiden i familiegruppesamtaler før de reiser hjem. 

Dersom du har behov for ekstra oppfølging før fødselen, har fødselsangst el.l og du ikke får tilstrekkelig hjelp i svangerskapet, har vi tilbud om samtaler. Embla teamet består av leger og jordmødre som har kompetanse på samtale med kvinner som kan trenge individuell tilrettelegging under oppholdet.

Kvinneklinikken jobber tverrfaglig, og har god kontakt med fagmiljøet utenfor sykehuset. Jordmødrene ute i kommunene har regelmessige møter med lederne på klinikken. Vi på Ahus er opptatt av å ha et trygt og godt fødetilbud til kvinnene. Kvinneklinikken har en avdeling for forskning med høy produktivitet, og et bredt spekter av spesialister innenfor kvinnesykdommer og fødselshjelp. Jordmødrene rullerer mellom fødeavdelingene og barsel. De holder seg oppdatert på moderne fødselshjelp samt observasjon av mor og barn i barselperioden. 

Gravid, hvor skal jeg føde?

Det er utarbeidet egne retningslinjer for gravide i svangerskapsomsorgen. Det anbefales et samarbeid mellom lege og jordmor i svangerskapet. Ved første kontroll skal helsekort for gravide fylles ut og det søkes om fødeplass. Du kan selv søke fødeplass ved vårt sykehus uten at dette går gjennom din jordmor eller lege. Skjema finnes på våre hjemmesider, ahus.no Du får time til Ultralyd sceening innen 21. Svangerskapsuke. 

 

Ultralyd, hva skjer?

Ved ultralyd screening på Ahus møter du en jordmor som er spesialutdannet for å gjøre ultralyd i svangerskapet. Hun fastsetter en termindato som er gjeldende gjennom svangerskapet. Denne er vesentlig også med tanke på evt overtidig svangerskap. Hun ser også på morkakens beliggenhet, teller antall fostre og ser på alle organer. Dersom noe ikke skulle se normalt ut vil en annen spesialist innen ultralyd kontrollere dette. Det er ikke vesentlig å se etter kjønn. Men noen ganger er det åpenbart, og jordmor vil da spørre deg om du vil vite det. Det er vanlig å ha med seg barnefar på ultralyd eller en annen ledsager, men ikke søsken. 

Den normale fødselen-fødetun A

De aller fleste fødsler er helt normale. Vi på Ahus har kriterier for hva som er normalt og forholder oss til nasjonale retningslinjer. Derfor kan du som har hatt et helt normalt svangerskap og som er normalvektig (MBI < 30) føde på fødetun A. Der er det fire fødestuer med hyggelige og hjemmekoselige omgivelser. Jordmor er hos deg og gir deg støtte og oppmuntring underveis. Badekar kan benyttes i åpningstiden, men mange føder også i vann. Dersom du ønsker å føde i fødeseng kan den trilles inn på fødestuen. Alle fødestuene har gyngestol og dobbeltseng. Jordmødrene ønsker å gi individuell omsorg og det kan være hensiktsmessig å ta med ønskebrev til jordmor. Det er vanlig at din jordmor tilkaller en annen jordmor i det barnet forløses. Dette for å skape maksimal trygghet rundt din fødesituasjon. Dersom situasjonen avviker fra det normale underveis i åpningstiden, kan det bli aktuelt å flytte over til fødetun B. Da vil din jordmor kunne bli med over i sammen med deg. I en slik situasjon vil fødselen overvåkes med moderne fosterovervåking, såkalt STAN. Men også hvis du ønsker smertelindring som epiduralbedøvelse må du overflyttes til fødetun B. En sjelden gang kan det være nødvendig å forløse barnet umiddelbart. Hvis det er full åpning kan legen forløse barnet med en sugekopp. Hvis det er nødvendig å gjøre keisersnitt, er operasjonsstuen i samme etasje. Operasjonspersonalet er alltid beredt til å ta kvinnen imot når vi ber om det. 

På fødetun A og B tilbys treff , fødekafé

Ring tlf 679 60 600 og meld deg på. Tirsdager kl 12.00 får du omvisning og litt praktisk informasjon av jordmødre som også svarer på spørsmål.

Fødselsforberedende kurs

Vi på Ahus tar imot påmelding til fødselsforberedende kurs på tlf 678 60 600. Vær tidlig ute, og ikke vent til det nærmer seg termin. Det er vanlig å samle 8 par på hvert kurs. Det er jordmødre som holder kursene, og det foregår på dagtid. De jobber på Ahus og kjenner til våre rutiner. Mange synes det er hyggelig å treffe andre i samme situasjon. Alle får anledning til å stille spørsmål til jordmor, samt omvisning i avdelingen.

Fødetun B

De fleste kvinner som føder på fødetun B har tilnærmet en normal fødsel. Det kan kun være at den fødende ønsker seg fødeepidural. Dersom fostervannet er misfarget skal barnet overvåkes med moderne overvåkingsutstyr, STAN. Det kan allikevel være en helt normal fødsel. Du blir noe mer bundet til sengen med belter rundt magen. De 8 fødestuene har moderne utstyr for å skape maksimal trygghet for mor og barn. Syv av fødestuene har store hjørnebadekar, stort bad og familierom. Begge fødetun tilbyr lystgass til kvinnen under åpningsfasen.

Det er pr i dag godt bemannet med jordmødre. Vi tilstreber derfor såkalt ”en til en” kontakt. På denne måten skal du som føder kunne ha din jordmor hos deg store deler av åpningstiden. Når du forløses kommer det inn en ekstra jordmor. På fødetun B vil du også få assistanse av barnepleier. Våre barnepleiere er erfarne, hun hjelper deg og assisterer jordmor. Dersom situasjonen skulle avvike fra det normale vil jordmor alltid konferere med lege. Legen vil til enhver tid være oppdatert på situasjonen på fødeavdelingen, og kunne gripe inn dersom det er nødvendig. Vi har mulighet for å følge den enkeltes fosterovervåking på utsiden av fødestuene. Jordmødre og leger har til enhver tid mulighet til å konferere med hverandre når det gjelder fosterovervåking. Dette gjøres for å skape trygghet for mor og barn, og er en læringsarena for de under opplæring. Vi på Ahus legger vekt på at det alltid er spesialister på vakt for å ha høy beredskap. Dersom det skulle oppstå akutte situasjoner er operasjon stuene vis avis fødeavdelingen. 

Smertelindring under fødsel 

Lystgass har vært brukt under fødsel i årevis. Mange fødeinstitusjoner har måttet stenge lystgassen pga problemer knyttet til avsug. Vi på Ahus er glad for å kunne tilby kvinnene moderne og sikkert utstyr i forbindelse med bruk av lystgass. Å puste inn lystgass mens du har ri, reduserer smerten. Du får god veiledning av jordmor om hvordan du bruker masken under rien. Lystgass regnes for å være en svært trygg smertelindringsmetode. I tillegg kan ledsager bidra til massasje som også virker lindrende for mange. Mange av våre jordmødre tilbyr akupunktur, og det finnes smertestillende sprøyter. Pudendalblokade kan gis når det er full åpning, og virker lindrende når barnet presses ut av fødselskanalen. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å gi lokalbedøvelse hvis jordmor eller lege må klippe før barnet forløses. Vår anestesiavdeling tilbyr en type pasientkontrollert epidural. Du får en egen knapp du kan trykke på, og gi deg selv en ekstra dose ved behov. Les mer om dette på våre nettsider.

Se Thomas Numme "føde" på A-hus i Senkveld surprise

Spesielle sykdommer i svangerskapet 

Noen sykdommer kan gi økt risiko i svangerskapet. Som for eksempel diabetes eller hypertensjon (høyt blodtrykk). Du vil da få tilbud om ekstra oppfølging under deler eller hele svangerskapet. Det er viktig at du opprettholder kontakten med fastlegen din og evt jordmoren din på helsestasjonen. På Ahus finnes det spesialister som har kunnskap om sykdommen og som samarbeider med gynekologen. Slik kan vi følge nøye med utviklingen i svangerskapet, og følge utviklingen til fosteret regelmessig. Det handler like mye om mors helse som barnets utvikling. Noen ganger kan det hende at legen bestemmer å fremskynde fødselen enten pga mors tilstand, eller for at barnet vil få det bedre ved å bli forløst noe tidligere.

Observasjonspost for gravide 

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge den gravide inn til observasjon. Det kan være på grunn av høyt blodtrykk og eggehvite i urin, det som kalles svangerskapsforgiftning/ preeklampsi. Det kan være tryggere å observere blodtrykket over tid på avdelingen. Noen ganger må barnet også observeres over tid, og det kan hende man må fremskynde fødselen. Andre tilstander kan også kreve innleggelse. Vår observasjonsavdeling er forberedt på å ta imot den gravide som trenger mer kontinuerlig overvåking fra jordmødre og leger som er spesialister i svangerskap og fødselhjelp.


Planlagt keisersnitt

Noen kvinner kan ikke føde barnet sitt normalt vaginalt. Det er ulike årsaker til dette. Bl.a kan barnet ligge i seteleie, og samtidig være for stort til at det er forsvarlig å føde vaginalt. Da kan vi planlegge keisersnitt i ro og mak. Du vil da få tilbud om å komme på det vi kaller sectioskole. Der møter du jordmor som forklarer det som skjer fra du har fått time til keisersnitt, til du blir overflyttet til barselavdelingen. Før inngrepet tas det blodprøver av deg. Du skal faste fra kvelden før operasjonen, men kan drikke litt vann inntil to timer før operasjonen. Du får med deg en liten sprøyte som du setter i mageskinnet kvelden før. Jordmor tar deg imot den dagen du kommer, gjør deg i stand til operasjonen med bl. et urinkateter og en venflon i en blodåre. De aller fleste tilbys spinalbedøvelse under inngrepet. Dette fordi du da kan være våken og ha med deg barnefar. I tillegg vil gynekologen kunne ta seg god tid under inngrepet. Ved narkose må barnet forløses raskere fordi narkosegassene går over til barnet. Vi forsøker også her å tilstrebe raskt tilknytning mellom mor og barn. Du får barnet til deg og jordmor legger til rette for at dere får være sammen hele tiden. Når legen har lukket såret etter operasjonen blir du flyttet på en observasjonsavdeling. Der ligger du ca tre timer. Her forsøker vi å være behjelpelig med å legge barnet til brystet hvis det ikke har vært mulig på tidligere tidspunkt. Deretter flyttes mor og barn til barsel.
 

Nyfødt avdelingen

Av og til trenger det nyfødte barnet ekstra overvåking etter fødselen. Barn født av mødre med diabetes er eksempel på dette. Eller for eksempel dersom du føder før terminen. Nyfødt avdelingen på Ahus har spesialutdannede sykepleiere og leger som har kompetanse på nyfødtmedisin. Vi tilstreber en optimal tilknytning mellom mor og barn, og legger til rette for det. Avdelingen vår er godkjent mor-barnvennlig sykehus. 

Barselhotellet 

Barselhotellet er for friske mødre og barn. Du kan gjerne ha født på fødetun B, men allikevel få komme til hotellet. De har 20 rom med eget bad, tilgang til internett og TV på rommet. Barnefar / ledsager kan være med mot kr 210.- pr natt. Det finnes 6 enkeltrom.
Det finnes barneseng for eldre søsken, men da er det en betingelse at far/ledsager er med. Overflytting skjer med golfbil i sykehusets underetasje. Mange setter stor pris på den roen de får rundt seg på hotellet når de får være sammen hele tiden.
Det er bemannet døgnet rundt, og det er ringesnor på alle rom. Mat serveres i restauranten til faste tider. Ledsager betaler pr måltid. Alle får tilbud om fellesundervisning i badestell, og det tilbys foreldregrupper for mammaer og pappaer hver dag. Alle får individuell ammeveiledning og annen veiledning etter behov. Det sørges for oppfølging på poliklinikk eller helsestasjon der det er nødvendig eller ønskelig.
Liggetiden er tilpasset den enkeltes behov, men de fleste tilbringer to døgn på hotellet. De ansatte er dedikerte ammehjelpere som hele tiden ønsker å være oppdaterte på faget. Vi har mange som er utdannet ammespesialister på vår avdeling. Tilbakemeldingene på fasilitetene på barselhotellet er svært positive.

I familiegruppene får både du og kjæresten din samtale med jordmor som forbereder deg til hjemmelivet der du kan spørre om alt du vil. 

Barselpost

Barselavdelingen er den avdelingen du overflyttes til ca 2 timer etter fødselen, og du ikke skal til hotellet. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan ligge på hotellet, er det barsel som gir deg og barnet ditt oppfølging etter fødselen. På barsel finnes det tosengsrom og enerom. Alle har eget bad. Barsel er inndelt i tun B-C-D. Du får din egen barnepleier og jordmor du kan forholde deg til på det tunet du ligger på. Trenger du hjelp til å stelle deg og eller barnet ditt, får du nødvendig assistanse. Spesielt gjelder dette dagen etter et keisersnitt. Men da får du også god smertelindring som gjør at du kommer deg gradvis og kan ta del i stellet av barnet ditt. Alle vil kunne være behjelpelig med amming, og ta hensyn til individuelle behov under oppholdet. Du får det du trenger av klær og utstyr på barsel. Men husk å være forberedt på hjemreise med eget utstyr. Alle bør ha med ekstra lue til barnet sitt, og praktiske klær for hjemreisen. Alle må ha godkjent sikring av barnesete i bilen.

Vi oppfordrer alle til å bruke oppholdet på barselavdelingen til beste for den nybakte familien. Mye besøk gjør den nybakte mammaen sliten. Mor og barn må bli kjent! Barnet vil helst være hos mamma hele tiden, og gråter ofte ved adskillelse. Barnefar er en god erstatter. Eller ledsager som står den nybakte mammaen nær. Andre kan vente med å komme på besøk, og være gode støttespillere senere. Men dette bestemmer du selv, og du kan ta imot besøk utenfor avdelingen. Det er viktig å ta hensyn til medpasientene. Alle har behov for søvn og hvile, kanskje til ulike tider.  På barsel er ofte de nybakte mødrene mer slitne eller noen ganger også syke, så da er mødregrupper tilbudet for å forberede deg på livet som nybakt mamma. 

 

Vi ønsker at alle som føder hos oss skal få en positiv fødselsopplevelse. Ta gjerne kontakt med jordmoren din dersom du lurer på noe i forbindelse med fødselen din. Du får alltid en utreisesamtale med jordmor før du reiser hjem fra barselavdelingen. Kort tid etter fødselen og oppholdet kan du ringe å stille spørsmål dersom du lurer på noe. Ingen spørsmål er dumme, vi er på vakt 24 timer i døgnet.

Oppfølging på barselpoliklinikken

Mange trenger oppfølging på poliklinikken etter at de har kommet hjem. Der er det jordmødre som er ammespesialister dersom du trenger hjelp til ammingen. Jordmor kan evt også ta føllings prøve hvis det ikke ble tatt før hjemreise. Barnet screenes på 23 sjeldne sykdommer, Følling er en av disse. Noen kan ha behov for kontroll av sting el.l , dette kan også jordmor utføre. Hun kan alltid konferere med lege.

Helsestasjonen

På barsel kan vi kontakte helsesøster i kommunen hvis det er nødvendig. Du kan også kontakte henne selv hvis du lurer på noe. Jordmor som du gikk til på kontroll i graviditeten kommer nå hjem til deg 1-3 dager etter at du har kommet hjem. Så ønsker du å reise hjem tidlig kan du avtale dette med jordmor, uansett hører du med henne/ham før du føder hvordan du skal kontakte henne/ham når du har født. 
Helsesøster kommer vanligvis på besøk hjem til deg. Men det kan ta litt tid før hun får melding om at du har født. Ønsker du tidlig hjemmebesøk, kan vi fremme ønske om det.


Vi på Ahus ønsker deg velkommen til oss, og håper du tar kontakt vis du lurer på noe. Ring gjerne fødeavdelingen og spør etter jordmor………….tlf 679 60 600.

De fleste fødeavdelingene i landet har nå egne nettsider som viser hva de tilbyr og hvordan du kan komme i kontakt med dem. Så sjekk der du skal føde!

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}