Barn fra 4 til 11 år: Dette har barna rett til

Barn fra 4 til 11 år:  Dette har barna rett til
Har du en fireåring i huset? En seksåring? En sjuåring? Da kan det være greit å ta en titt på denne oversikten over hvilke rettigheter barna har etterhvert som de vokser opp.

Fra fire år:  Sammen med en voksen kan fireåringen se film med aldersgrense 7 år. 

Fra seks år:  Barnet har rett og plikt til å gå på skolen.  Barnet har rett til å få eget undervisningsopplegg dersom barnet trenger det. 

Fra sju år:  Sjuåringen har rett til å få uttale seg i saker som har med deres personlige forhold å gjøre.  Det gjelder for eksempel hvor barnet skal bo og hvor barnet skal være i ferien dersom foreldrene er skilt, eller dersom barnet er i kontakt med barnevernet. Når du er sju år, kan du se på film med aldersgrense sju år på egen hånd eller sammen med andre. 

Fra åtte år:  Sammen med en voksen kan barn som er åtte år se film med aldersgrense 11 år. 

Fra ni år:  Fra og med femte klasse på barneskolen kan barnet velges inn i elevrådet og fremme saker for samarbeidsutvalget på skolen. Fra og med femte klasse kan barnet velges inn i elevrådet og fremme saker for samarbeidsutvalget på skolen. 

Fra 11 år:  Barn på 11 år kan se vilm med 11 års grense på egen hånd eller sammen med andre barn. 

Rettigheter som gjelder for alle barn fra 0 til 18 år. 
Fram til barnet er 18 år er det å regne som barn og har krav på vern.
Barnet har rett til omsorg og omtanke fra foreldre eller foresatte.

Du har som foreldre eller foresatt  rett og plikt til å ta avgjørelser på barnets vegne.

Foreldra skal gi barna større selvråderett etter hvert som de blir eldre.

Barnet har rett til jevnlig kontakt med både mor og far selv om de bor hver for seg.

Når barnet er i stand til å ha egne meningar, skal barnet bli informert og få mulighet til å uttale seg. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med hvor gammelt barnet er og hvor modent barnet er

Det er ikke lov å slå barn.

Barnet har rett til hjelp fra barnevernet dersom det har det vanskeleg eller er i nød.

Barnet har rett til nødvendig helsehjelp der barnet bor og der barnet oppholder seg midlertidig.

Er barnet på sjukehus, har barnet rett til å ha minst ein av foreldra hos seg hele tida.

Barnet har også rett til undervisning under oppholdet og til aktiviteter.

Barn med spesielle behov eller problem, har rett til spesiell hjelp.

Foreldre har rett til å være hjemme fra arbeid i et begrenset antall dager når du er syk, til og med det året barnet fyller 12. Dersom barnet har ein svært alvorleg skade eller sjukdom, er grensen 18 år.

Alle barn kan se filmar som er tillatt for alle.

Alle under 16 år kan fiske utan å betale fiskeavgift.

Barn kan utføre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid så fremt arbeidet ikke påvirker skolegang, trygghet, helse og utvikling.

Kilde: Barneombudet

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}