Regler for foreldrepermisjon

Regler for foreldrepermisjon
Fra og med 1.juli 2014 ble den pliktige delen av foreldrepermisjonen som far (og mor) må ta ut endret til 10 uker på hver.

Fedrekvoten ble innført i 1994 og er de siste 20 årene gradvis utvidet fra fire uker til 14 uker, men er nå altså fra juli 2014 redusert til ti uker.

Foreldrepermisjonen er like lang som før, men det er den pliktige delen som henholdsvis far og mor må ta som reduseres fra 14 til ti uker.  Dermed økes selvsagt antall uker til fri fordeling mellom mor og far med åtte uker.

Foreldrepermisjonen er delt i tre og ser slik ut fra 1.juli 2014:

Del 1) 29 uker som kan fordeles fritt mellom mor og far.  Alternativt kan dette tas ut i en modell med 80 % lønn slik at det blir flere uker.

Del 2) Mor har en kvote på 10 uker som er forbeholdt henne. (gjelder for barn født fra og med 1.juli 2014) 

Del 3) Far har en kvote på 10 uker (fra 1.juli 2014) som er forbeholdt ham.

Tre uker før fødsel øremerket mor.

NAVs informasjonsside om fedres rettigheter

Her finner du all informasjon fra NAV når det gjelder foreldrepenger 

Les mer her om pappapermen - fedrekvoten artikkelen "11 punkter om fedrekvoten"

Har du ikke rett på foreldrepenger kan du søke om engangsstønad

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}