Barnedåp fra A til Å

Barnedåp fra A til Å
Skal du døpe barnet ditt? Vi har samlet det du trenger å vite. Fra A til Å kan du raskt skaffe deg oversikten over det viktigste før du sender ut invitasjonene.

Avtale om tidspunkt for dåpen: Det er ingen "riktig" alder å døpe barnet, det bestemmer dere selv. Mest vanlig er kanskje rundt 3-5 måneders alder. Ta kontakt med kirkekontoret der dere vil ha dåpen etter at barnet er født og et par-tre måneder før ønsket tidspunkt.

Betydning: På lavtysk har de ordet "dope" som betyr "å dyppe". Greske baptizein har også samme betydning, ifølge Wikipedia. Dåp en religiøs seremoni i kristne kirkesamfunn som markerer den kristnes inntreden i kirken, se dåpsbefalingen og sakrament.

C Vi hopper over C i alfabetet. Finner ikke noe om dåp på C om vi skal holde oss til norsk:-)

Dåpsbefalingen: I det Nye Testamente, Matteus, 28.kapittel vers 18-20 står det: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende” Dette er kjent som dåpsbefalingen eller misjonsbefalingen. På tvers av kristne kirker over hele verden er dette selve grunnlaget for dåpen.

Evangelisk-luthersk troslære: Den norske kirke bekjenner den apostoliske kristne tro, som har Guds åpenbaring i Bibelen som grunnlag.

Fadder: Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to høyst seks faddere. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Foreldrene kan ikke være faddere. Presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene. Fadderne blir ført inn i kirkeboka. Å være fadder innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Dette er en gammel tankegang som fortsatt har fotfeste mange steder, men den er ikke riktig. Selve fadderansvaret dreier seg om barnets trosopplæring, ikke om andre forhold. (kilde: Kirken.no)

Gave: En dåpsgave skal tradisjonelt være noe som varer og minner om dagen. Sølvkopp med inngravering, sølvbestikk eller sølvtallerken, eller tilsvarende i tinn var en vanlig gave i gamle dager, og hos noen fortsatt. Noen tips i vår tid kan være spareavtale i aksjefond, fine barnebøker, bunadsølv, smykker, smykkeskrin, medlemsskap i OBOS eller annet boligbyggelag.

Gudmor: Et annet navn på kvinnelig fadder. Faddere kalles også gudforeldre - gudfar og gudmor. I noen familier brukes gudmor som betegnelse om den som bærer barnet til døpefonten og tar av dåpsluen.

Høyre side: Etter gammel tradisjon skulle de mannlige fadderne skal stå på høyre side og de kvinnelige stå på venstre side under dåpen (sett fra kirkeskipet inn mot alteret), men dette er er det ikke lengre mange som vet og følger

Ikke dåp: Ca 2300 barn i Norge ble i 2012 feiret med navnefest i regi av Human-Etisk Forbund. Er du interessert i dette alternativet, følger du denne linjen .  Muslimer døper ikke barna.

Jesus Kristus: Jesus ble selv døpt av sin tremenning Johannes Døperen i Jordanelven. Guds ånd kom ned i skikkelse av en due etter at Jesus var døpt.  I mange kirkeer er det en due over døpefonten.

Kjole - Dåpskjolen er ofte hvit. Hvitfargen symboliserer renhet. Den er lang - et symbol på at vi kan vokse i troen (jfr. hvite konfirmantkapper og prestekjolen).

Liturgi: Dåpsliturgien i Den norske kirke ble endret i 2011. Tidligere var det mer vekt på at barnet er født med menneskeslektens synd og skyld. Nå er det mer vekt på dåpen som en genuin feiring av livet og en takk til Gud. Vil du lese "dreieboka" (liturgien) for dåp i en gudstjeneste, så følger du denne lenken. Den katolske liturgien finner du her. 

Medlemskap: Dåp gir medlemsskap i Den norske kirke. Det er i følge norsk lov ikke tillatt å stå oppført som medlem i flere enn ett tros- eller livssynssamfunn. Det er heller ikke lov til å stå som medlem i Den norske kirke og samtidig stå som tilhørig (oppført i deres register men ikke som fullt medlem) i en annen menighet. Dette fordi begge deler utløser statsstøtte. Det er mulig å ha barnevelsignelse i en frimenighet i tillegg til barnedåp i Den norske kirke, hvis frimenigheten får beskjed om ikke å føre opp barnet som tilhørig. (Kilde: kirken.no)

Navn: Finn et bra fornavn i vår  database på 28 000

Navnefest: Human-Etisk Forbund arrangerer navnefest som et alternativ til dåp. Noen familier arranger også navnefest privat. Hensikten med navnefesten er å feire at barnet er født og at det har fått et navn.
Human-Etisk Forbunds seremoni finner sted i et rådhus eller et kultur- eller samfunnshus, og inneholder kunstneriske innslag, foruten taler. Seremonien varer i cirka en time, og barnet får også en minnetavle med Edvard Munchs berømte maleri "Solen".

Overøsing eller neddykking? I den norske kirke døpes barna ved at presten tar opp vann med hånden fra døpefonten og lar det renne ned over hodet på barnet (overøsing). I motsetning til dette er det baptistiske dåpssyn som har sitt forbilde i urkristen dåpspraksis med full neddykking. Her dykkes den som skal døpes under vann (symboliserer døden) og løftes opp igjen (symboliserer oppstandelsen) . Dåp forstås også som en ny fødsel; dåpskandidaten kommer opp av vannet som et nytt menneske.

Pinsebevegelsen er en felles betegnelse på en gruppe av flere selvstendige kristne samfunn og menigheter, som følger en «bibeltro» (i betydningen bokstavtro) kristen lære. Disse utgjør ikke én organisert enhet. Pinsebevegelsen baserer seg på voksendåp er den som døpes selv har gjort valget og åndsdåp der den kristne tar imot Den Hellige Ånd (og noen ganger taler i tunger). (Kilde Wikipedia)


Q Vi hopper over Q i alfabetet. Finner ikke noe om dåp på Q...

Ritual - se liturgi.


Sakrament: I de fleste kirkesamfunn regnes dåpen som et sakrament. Kirkenes Verdensråd kom i 1997 med en fellesuttalelse der representanter for katolske, ortodokse og protestantiske kirker uttrykte enighet om sin forståelse av dåpen. Hovedpunktet i dette er at dåpen er en renselse fra all synd, som merker den døpte som et Guds barn. Dåpen er altså både en personlig renselse og en inntreden i et fellesskap. (Kilde: Wikipedia)

Tripp Trapp Dåpsklubb: Et medlemsskap i Tripp Trapp klubben kan gjøre kristentroen levende i hjemmet gjennom regelmessige forsendelser av bøker, spill, musikk osv som kan brukes i kristelig oppdragelse.  Tripp Trapp hadde i 2010 8000 medlemmer. 

Utsende invitasjoner: Så snart du har fått en bekreftet dato og tid for barnedåpen fra menigheten sender du invitasjon til dåpsselskapet. Det mest vanlige er å invitere fadderne og nær familie. Det er ikke noen faste regler om selskapet, du kan ha det hjemme eller ute, med mat dere lager selv, eller kjøper.

Viljen - Hvem skal få viljen hvis far vil døpe og mor ikke - eller omvendt. En del foreldre opplever dette som en av de første konfliktene i samlivet.  Greit å snakke om, like godt først som sist?

W - X - Y - Z Vi ga opp å finne noe relevant om dåp på disse bokstavene :-)

Ære å bli spurt om å være fadder. Mange anser det som en stor ære å bli spurt om å være fadder. Typisk vil fadderne tilhøre den nære familie og representere ulike generasjoner. For andre er det naturlig å velge venner av familien. Meningen med faddere er at de skal hjelpe til at barnet får kristen opplæring.

Øl: I Norge søkte man i middelalderen paven om å få døpe i øl fordi det mange steder var vanskelig å skaffe rent vann. Det ble ikke gitt tillatelse til å døpe i øl generelt, ifølge Wikipedia.

 "Å la din Ånd nå med oss være" - en av ti salmer som kirken.no foreslår til dåpsseremonien. Følg denne lenken om du vil se de andre foreslåtte salmene. 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}