Leiden og graviditet.

Leiden og graviditet.
Måling av symfyse-fundus
Leidenfaktoren i blodet skyldes en mutasjon som gir en økt arvelig blodopropp tendens. Den kan i noen tilfeller skape problemer for graviditet og gi tidlige aborter. Så er du av dem som har abortert 3 eller flere ganger kan det være en ide å sjekke koagulasjonsfaktorene i blodet som en del av utredningen.

Koagulasjonsfaktorer 
Blodproppdannelse er en komplisert prosess som kan skyldes karveggskade, langsom blodstrøm og endringer i blodets sammensetning.

Normale prosesser
I blodet skjer det kontinuerlig en proppedannelse og en proppeoppløsning. En av forstyrrelsene i denne likevekten er tilstedeværelsen av den såkalte Leidenfaktoren som medfører en økt risiko for blodpropp. Blodpropp er mye vanligere på den venøse siden enn den arterielle, der konsekvensene av en blodpropp også er større.

Leiden mutasjon
Leidenfaktoren skyldes en mutasjon i ett enkelt eller dobbelt kromosom som medfører en økt heterozygot eller homozygot arvelig blodpropptendens. Dette medfører at faktor 5 i det interne koagulasjonssytemet ikke blir inaktivert på normal måte og en blodpropp kan oppstå.

Andre arvelige faktorer
Det finnes også andre arvelige genfeil som er mindre kjente og virker på andre nivåer i dette kompliserte koagulasjonssystemet, men som er tilsvarende viktige.
Leidenmutasjonen er vanlig i de europeiske befolkning. Den heterozygote varianten finnes hos 5-8% av alle, den homozygote hos 0,1 %. Genfeilen i seg selv kan ikke behandles.

Blodprøver gir svar
Man kan ta en blodprøve for å sjekke om man er bærer av denne genfeilen, men det er ikke anbefalt såkalt « villscreening», fordi de praktiske konsekvensene av det er uoversiktelig.
50% av alle venetromboser skjer spontant og uten sikker årsak. Den største riskofaktoen uavhengig av Leiden, er trombose hos 1. gradsslektning under 50 år.
Venetromboser forekommer i 1/1000 graviditeter i Norge. Ca 1/3 skjer i siste trimester, og 50% i barselperioden.

Graviditet
Graviditeten i seg selv gir økt risiko for proppedannele pga endret balanse i koagulasjonsfaktorene pga svangerskapet. Økt stase og langsommere blodstrøm pga livmoren som trykker på de store karene i bekkenet spiller også en rolle.
Det er ikke vanlig å screene gravide for Leiden og andre koagulsjonsforstyrrelser, men det er noen unntak. Dette er akutt og tidligere venetrombose og spontan venetrombose hos mor, far eller søsken. Av tidligere svangerskapkomplikasjoner, er det anbefalt å screene kvinner med intrauterine fosterdød, habituell abort, alvorlig svangerskapsfosrgiftning < 34 uker og alvorlig vekstretardasjon (Brosstad 09).

Behandling i graviditeten
Har man hatt blodpropp eller er disponert for trombose, finnes det idag god hjelp å få i svangerskapet. Det gies forebyggende behandling med såkalt lavmolekylært heparin som både mor og foster tåler godt.

Hvem som skal ha denne behandling og når i svangerskapet det skal gies, finnes det nasjonale retningslinjer for i veilederen for fødselhjelpere i Norge.
Det er ikke anbefalt å gi såkalt tromboseprofylakse til bærere av Leidenmutasjon enten de er heterezygote eller homozygote for Leiden hvis de ikke har eller har hatt blodpropp, eller har andre tungtveiende risikofaktorer i sin sykehistorie.

 

Publisert Søndag 31. juli, 2016
 
Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}