"Nødsukk" fra en mamma

Nødsukk fra en mamma
Noe av det værste som finnes er å se på at barna våre har det vondt i barnehagen eller på skolen og vi får lyst til å bare være med dem og beskytte dem. Les hva svaret til Elisabet og Marianne er her i tillegg til hva slags rettigheter dere som foreldre har.
Av Elisabet og Marianne

Hjelp hva gjør jeg?

Gutten min trives ikke i barnehagen. Jeg får daglig høre at han har vært i ulike konflikter med andre barn eller voksne. Ofte får jeg inntrykk av at han bare oppleves som en urokråke som skaper trøbbel for de voksne i barnehagen. Han gir stadig uttrykk for at han ikke vil i barnehagen og at ingen vil være sammen med han. Han er lei seg både når han leveres og når han forteller om ting som har skjedd. Jeg har tatt opp problemet med det ansatte på avdelingen hans flere ganger, men ingenting har blitt gjort. Nå er jeg helt fortvilet og lurer på hva jeg som forelder kan forvente at barnehagen skal gjøre for å snu dette?

Kjære ” bekymret mamma”

Dette var trist å høre og jeg forstår godt din bekymring. Når barnet ikke trives i barnehagen er det mye de voksne både kan og må gjøre!
Barnehagen skal være ett sted der barnet får mulighet til å utvikle ett positivt syn på seg selv og utvikle vennskap med andre. Barn speiler seg i andres reaksjoner og gjennom de tilbakemeldinger de stadig får, danner de ett bilde av seg selv. Det er derfor helt vesentlig at barn får være i gode relasjoner både hjemme og i barnehagen. Barn trenger voksne som ser på dem med kjærlighet i blikket og som hjelper dem til til å utvikle det beste av seg selv. De trenger voksne som bekrefter at de er bra nok akkurat som den de er.

Loven

Lovverket uttrykker også tydelig hvor viktig dette er.
Rammeplan for barnehager legger vekt på at barnehagen skal gi hvert enkelt barn ett læringsmiljø som gir muligheten for utvikling av egenverd og mestring:
”Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnehagen må gi det enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne”.
Når barnet ditt mistrives slik som du forteller, plikter barnehagen å ta dette på alvor og sette igang tiltak snarest. Hvis ikke kan gutten din ta skade.

Voksnes ansvar

Det er de voksnes ansvar å legge tilrette slik at barn har det godt. Barn er ulike og tilpasser seg på ulike måter, men det er alltid de voksne som må ta nødvendige grep når barn faller utenfor.
Når barn mistrives er nysgjerrighet ett viktig stikkord. De ansatte må være nysgjerring på hva som er grunnen til at det ikke fungerer, og hva de kan gjøre for at barnet skal trives i barnehagen.
De voksne bør snakke mye med barnet. Vis at man tar barnet på alvor, lytt og observer. Her kan man få viktig informasjon om hva som må endres på.
Grunnsyn og holdninger
Det å jobbe med barnegrupper krever god relasjonskompetanse. Når barn har det vondt i en gruppe kan det være nødvendig å se nærmere på de voksnes holdninger til barna.
Har de voksne i barnehagen en felles forståelse av hvordan man skal møte barn? Har de en felles forståelse av hvordan man skal møte barn som er i stadige konflikter? Er det samsvar mellom det de ansatte tror er godt for barn og hvordan de faktisk handler når det oppstår konflikter i en travel hverdag?
Det å jobbe med de ansattes grunnsyn og holdninger til barn, er en prosess som barnehagens leder skal ta ansvar for. Det kan også være nødvendig å hente inn ekstern hjelp for å se om det er noe i sampillet mellom de voksne og barna som bør endres.

Andre viktige faktorer

Her er noen andre faktorer dere og barnehagen sammen barnehagen bør se nærmere på:

• Start med å kartlegg grundig hvilke situasjoner det oftest går galt i. Er det spesielle tider på dagen, spesielle aktiviteter eller er det overgangssituasjoner som er mest sårbare? Kan man gjøre ting på en annen måte i settinger det ofte skjærer seg? Er det mulighet å følge barnet tettere for å være mer i forkant av konfliktene?

• Har barnet oversikt over dagen sin eller trenger han hjelp for å få mer forutsigbarhet og forståelse av hva som skal skje?

• Er det for mye uro for barnet? Trenger han mindre grupper eller mer skjerming enkelte deler av dagen?

• Noen barn trenger mer tilpasning av krav og forventinger. Har avdelingen mange regler og er det enkelte av reglene som kan tilpasses eller fjernes på for å skape mindre konflikter?

• Se nærmere på guttens språkkompetanse. Barn som har vansker med språkforståelse eller med å uttrykke seg kan bli svært frustrerte. Om dette skulle være ett problem må man starte tiltak for å hjelpe gutten på dette området.

• Trenger barnet øving i lekeferdigheter? Lek er ett komplekst samspill og noen barn trenger støtte for å øve inn ferdigheter som å lytte, ta initiativ på riktig måte, holde felles fokus og inngå kompromisser. Lekeferdigheter kan øves inn ved at voksne deltar aktivt og tilrettelegger for å lære barnet disse ferdighetene.

Samarbeid barnehage og hjem

Alle disse spørsmålene bør barnehagen diskutere med deg som forelder. Når barn ikke trives er samarbeidet mellom foresatte og barnehagen ekstra viktig og ekstra sårbart. Samtal med barnehagen om hvordan gutten har det hjemme, sammen med venner eller med nabobarn. Er det noen av de samme utfordringene der eller er det kun i barnehagen at gutten din sliter?
Be fortest mulig om en ny samtale i barnehagen der også leder er tilstede, og vær tydelig på dine forventninger. Jeg håper inderlig at du og barnehagen kan samarbeide tett iden viktige prosessen dere står forann.
Om du ikke skulle få hjelp i barnehagen må du selv kontakte PPTjenesten i bydelen din for å be om hjelp der.
Barn som sliter trenger å løftes frem av mennesker med positivt fokus. En viktig pedagogisk utfordring er å være på jakt etter ”gullet” i alle barn.

Opplevelser utenfor barnehagen

Jeg vil også råde deg til være aktiv med å hjelpe gutten tid til å knytte bånd med noen av barna i barnehagen også utenfor barnehagetid. Inviter andre barn med hjem eller ta de med på gode opplevelser sammen med gutten din. Snakk gjerne med noen av de andre foreldre om utfordringene dere står i og hør om de kan bidra med å skape gode opplevelser rundt gutten din.
Mvh
Barnepedagogene Elisabet og Marianne

Marianne og Elisabet kan du også få hjelp av enten pr telefon eller de kan komme til dere hjemme eller i barnehagen, det koster noen kroner, men kan være verdt det når det kniper. På deres egne nettsider Barnepedagogene.no finner du mer info og det er gratis å ringe og høre om de kan hjelpe akkurat deg.

Her er svar fra tidligere nettprater med Barnepedagogene.no Marianne og Elisabet

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}