Hva er svangerskapsdiabetes?

Hva er svangerskapsdiabetes?
Svangerskapsdiabetes er en av de vanligste svangerskapssykdommene. Det er viktig å få god oppfølging i i graviditeten dersom du får svangerskapdiabetes. Det er i stor grad type 2 diabetes det er snakk om her. Ca 1,4% gravide opplever dette.

Diabetes er en sykdom der blodets innhold av sukker (glucose) er forhøyet hele tiden. Det finnes to typer, type 1 er den som barn og unge i stor grad får, mens type 2 er den man i stor grad finnes hos gravide og eldre mennesker.

Hvordan vises det?

Glucosebelastningsverdier fra Fürst

Svangerskapsdiabetes

Ved type 2 diabetes er produksjonen av hormonet insulin for lav eller det er nedsatt insulinfølsomhet i vev. Som gravid har man et økt behov for insulin. Resultatet i begge tilfeller er at sukkeret økes i blodet og skilles ut gjennom urinen.
Svangerskapsdiabetes forsvinner som oftest etter fødselen. Det er ca 3-5% av alle gravide som får dette, og den kommer som oftest etter uke 12.
Man har ikke helt kartlagt alle årsakene ennå, men det er klart at arvelig disposisjon spiller inn, alder over 38 år, kroppsmasse index (KMI) over 27, tidligere svangerskapsdiabetes, dersom man har opprinnelse fra India, Pakistan, Sri Lanka eller Nord Afrika. Er du i faresonen skal du sjekkes i uke 28-30 for mulig svangerskapsdiabetes.

Få symptomer

Svangerskapsdiabetes gir som regel ingen symptomer, men påvises ved at man får sukker i urinen. Da henvises man til glucosebelastning for å se om det kan være et engangstilfelle, eller om det er svangerskapsdiabetes.

Dersom du har spist noe søtt kvelden før, eller timene før du tar en urinprøve vil dette kunne slå ut, så derfor er det lurt å ikke spise for mye søtt før man tisser på glasset (rene syltetøyglass kan også brukes til urinprøver, de behøver ikke å være sterile) om morgenen. 
Slår du ut positivt på denne testen vil mengden sukker avgjøre hva slags behandling du skal ha videre. De fleste greier seg med å legge om kostholdet og øke den fysiske aktiviteten. Det er ikke alltid det skal så mye til. Du vil imidlertid følges opp videre også ved svangerskapspoliklinikken ved sykehuset der du skal føde. Der får du veiledning på hva som må til for akkurat deg. 
Babyer til mødre med svangerskapsdiabetes kan bli større enn normalt, derfor følges man tett med ultralyder i tillegg til blodsukkermålinger i graviditeten. 

Du vil alltid følges opp hos spesialist og jordmor/fastlege hvis du har forhøyet blodsukker. 

Babyen etter fødselen

Faren for babyen er at det kan føre til høy fødselsvekt dersom diabetesen ikke er godt regulert. I motsetning til ellers vil også babyen fortsette å vokse etter termin. Derfor vil gravide med svangerskapdiabetes settes i gang til termin og ikke gå på overtid. Man blir fulgt opp med blodsukkermålinger under fødselen, men ellers er det ingen spesielle forholdsregler. Etter fødselen vil babyen kunne ha ustabilt blodsukker, men dette vil bli fulgt nøye opp på barsel. Ellers er det ikke noen store farer for babyen.

Etter fødselen

Når det gjelder mor så er faren for høyt blodtrykk og urinveisinfekjsjoner litt større i den nærmeste tiden etter fødselen. 
Etter fødselen bør du sjekkes i løpet av de første tre til seks månedene når det gjelder blodsukkeret ditt.

Senere i livet

Man mener at opptil 50% av de som utvikler svangerskapsdiabetes vil kunne få aldersdiabetes senere i livet. Denne risikoen kan reduseres kraftig ved å spise sundt og morsjonere regelmessig og unngå overvekt.
Diabetikere som blir gravide bør planlegge dette i samråd med legen slik at blodsukkeret er mest mulig stabilt, en graviditet kan gjøre det ganske utstabilt. 

Helsenorges nettsider om svangerskapsdiabetes

Helsedirektoratets faglige retningslinjer om svangerskapsdiabetes

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}