Oppskrift på "Den gode familie"

Oppskrift på Den gode familie
Det finnes heldigvis utallige variasjoner på hva som er ”Den gode familie”. For vi mennesker er så ulike. Men det finnes noen fellestrekk. I den gode famile er det trygt og godt å være for alle som er en del av den. Her er noen av de ingredienser som trengs for å skape denne tryggheten.
Av Elisabet og Marianne

Elisabet og Marianne driver Barnepedagogene og du kan treffe dem på nettstedet deres Barnepedagogene.no der kan du også få gode råd av dem. 

Grunnoppskrift

En viktig ingrediens er likeverd. Små og store er like verdifulle. I den gode familie møter man barn med anerkjennelse. Det betyr at man tar hverandres tanker og følelser på alvor. Alle får mulighet til å definere sine egne opplevelser. Her er det rom for å være seg selv. Det betyr ikke at man alltid har rett, men at man blir sett. I den gode familien er man raus med empatien. Empatien er limet som binder oss sammen fordi vi alle har ett behov for å bli forstått. Når man mikser likeverd og anerkjennelse så kan det skapes gode relasjoner. Og i de gode relasjoner bygges den viktige selvfølelsen som er plattformen for all videre læring.
I den gode familie trengs det godt lederskap. Det trengs ledere som har samsvar mellom det de tror på og det de gjør. I den gode famile trengs det ledere som er åpen for diskusjon. Det trengs ledere som tar ansvar og som tar valg. En god leder delegerer og gir rom for de andre. I den gode familie får barnet medansvar for de områder der det selv kan bestemme. Da får det mulighet til å utvikle selvstedighet og ta vare på sin egen integritet.
I den gode familie har man heldigvis lov til å gjøre feil!! For i den gode famile er man ærlig og ser at man veldig ofte kunne ha gjort ting annerledes. Heldigvis trenger ikke barn feilfrie forbilder, men voksne som er åpne og som kan be om unnskyldning for så å prøve igjen.

Dette var kort om ”den gode familiens grunnoppskrift”. Men tidene endrer seg og kravene til oss som familier er ikke statisk.
Vi lever i et konkurransepreget samfunn med økende forventningspress. Det forventes at vi presterer på alle arenaer. Fokuset på vellykkethet er stort og mange har klare bilder av hva det vil si å lykkes. Vi skal trene, se bra ut, pleie vennskap og familie. Dessuten skal livet vårt fylles med spennende og utviklende aktiviteter. Det å være aktiv og travel har på mange måter blitt et mål på våres vellykkethet.
Trengs det nye ingredienser for å skape ”den gode familie” midt i dette forventningspresset?
Vi i Barnepedagogene tror det.


Tilleggsingredienser

Den gode familie trenger trygghet til å stå imot samfunnpresset og til å ha sine egne verdier som rettestor.
Den gode familie må gjøre prioriteringer. Alle til lags at kan ingen gjera.
I den gode familie må det kanskje av og til gis rom for stillestående tid. Tid der barnet kan fundere og observere over det som skjer rundt dem. Tid der barn ikke overorganiseres og overaktiviseres konstant. Tid der barnet kan leke spontant. Være kreative og frie.
I den gode familie må man kjenne etter hva som er best for meg og for oss. Der tar de voksne også vare på seg selv og respekterer sine begrensninger.
I den gode familie må man kanskje våge å gå litt mot strømmen og stå imot presset om all denne vellykketheten.
I den moderne familie må man kanskje rydde seg litt tid. Tid til å bare være.

«Il dolce far niente»

Vi håper på en ny trend. Enda en ny målestokk for den gode familie. Nemlig verdien av å innimellom gjøre ingenting. Det italienske utrykket «Il dolce far niente» fremhever nettopp denne verdien av tid der en ikke gjør noen verdens ting.

Les mer på www.barnepedagogene.no, der kan du treffe både Elisabet og Marianne!

Her kan du lese svarene til Marianne og Elisabet på nettprat 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}