Igangsetting av fødsel

Igangsetting av fødsel
Foto: Marcel Mooji, Scanstockphoto
Noen ganger er det nødvendig å sette igang fødselen, det skjer når det er fare for fosteret eller mors liv.
Av Jordmor Siri

Hvordan fødselen blir igangsatt vil variere fra sykehus til sykehus og årsaken til igangsetting vil variere i hvert enkelt tilfelle. Den vanligste årsaken er overtid, men noen ganger så må fødselen settes igang fordi babyen har det dårlig, eller mor er syk. 

Man vil alltid anbefale vaginalfødsel der dette er mulig, men for noen starter ikke fødselen av seg selv, og da må den gravide få hjelp. Dette skjer oftere ved 1.gangsfødende enn ved flergangsfødende. Igangsetting kan gi komplikasjoner i større grad enn når fødselen starter av seg selv, men noen ganger er det den eneste løsningen.

Studie fra OUS på Misodel

I en studie fra Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, viser det seg at Misodel vaginalinnlegg ga en raskere start på fødselen, fødselen ble kortere og det var færre keisersnitt blant de gravide som ble igangsatt. 
Fordelen med Misodel er at vaginalinnlegget er ferdig dosert. Tidligere, og fortsatt noen steder rundt om i landet, bruker man Cytototec tabletter som deles opp. Disse er egentlig beregnet på å tas via munnen (oralt) og ikke skjeden (vaginalt). Ulempen med å dele opp tabletter er i tillegg at effekten kan bli mer uforutsigbar fordi dosen ikke alltid er lik. I tillegg (ref veilederen i fødselshjelp) er ikke Cytotec registrert for igangsetting av fødsel. På felleskatalogen.no står indikasjonen for bruk av Cytotec at det skal brukes til forebygging av magesår.

Misodel vaginalinnlegg er utviklet med tanke på ingangsetting av fødsel og er tilpasset kun dette. Fordelen er at man med letthet kan fjerne vaginalinnlegget hvis det blir stormrier eller andre effekter som kan være skadelig for mor eller barn. Instruksjonsfim for hvordan Misodel brukes

Forskjellig praksis fra sykehus til sykehus

Det er utarbeidet en nasjonal veileder for fødsler i Norge av Norsk gynekologisk forening. Men praksis vil variere fra sykehus til sykehus fordi det er opp til hver enkelt lege hva de ønsker å bruke når det gjelder igangsetting av fødsler, og andre

Det varierer på landsbasis hvor mange fødsler som blir igangsatt, med så mye som 25% enkelte steder. I 2011 ble 19% av alle fødsler igangsatt. 11% av fødslene ble indusert med prostaglandiner, 5,3% med hinnerivning og 2% med oksytocin og 3,4% med annen metode. Dette er tall fra Medisinsk fødselsregister. 

De vanligste årsakene til igangsetting av fødsel er:

1. Vannavgang uten rier i mer enn 24 timer, noen ganger etter ennå flere døgn.

2. Overtidig svangerskap. Hvis man har gått mer enn 11 dager på overtid så er det vanlig de fleste steder å sette igang fødselen i Norge i dag. Et svangerskap vurderes som overtidig fra dag 294. 

2. Mors alder. Er mor mer enn 35 år vil fødselen settes i gang dersom mor er mer enn 7-9 dager på overtid. 

3. Sykdom hos mor der preeklampsi, Diabetes mellitus er de vanligste

4. Dårlig vekst hos fosteret -Intrauterin tilveksthemming

5. Tvilling og flerlingsvangerskap når disse er til termin eller hvis det er komplikasjoner

6. For mye eller for lite fostervann (Poly eller oligohydramnion)

Metoder: 

Cervixmodning -modning av mormunnen. Før trodde man at det var riene som påvirker mormunnen til å åpne seg, men nå tror man mer at det er en inflammatorisk prosess som fører til at mormunnen/cervix blir myk, kort og åpner seg. Man vet at prostaglandiner påvirker denne modningsprosessen. 

1. Stripping- kan bare gjøres dersom det er litt åpning på mormunnen. Jordmor eller lege går inn vaginalt og tar en finger opp i cervix. Dette vil frigjøre prostaglandiner som igjen kan starte fødselen. Dette fungerer best på flergangsfødende som har kommet ganske nærme termin. 

2. Ballongkateter  settes inn i mormunnen (dette er samme type kateter som man setter inn i urinblæren) for å øve press på denne fra innsiden slik at den begynner åpne seg. Dette krever også at man har en åpning på mormunnen for å få det til. Dette fører både til en irritasjon der prostaglandiner frigjøres naturlig i tillegg til en mekanisk påvirkning av mormunnen slik at den åpner seg, når det virker.

3. Ved lukket mormunn er vaginalinnlegg med prostaglandiner det mest effektive. Dersom mormunnen er lukket og det er tidlig i fødsel vil man benytte prostaglandin vaginalinnleg som blir satt inn i skjeden. Dette kan når som helst tas ut dersom det er behov for det.

4. Hinnerivning av fostervannshinnene, er det samme som å ta vannet. Dette kan gjøre at hodet kommer lenger ned i bekkenet og det blir bedre kontakt mellom babyens hode og fødselskanalen, noe som igjen kan stimulere til rier. For å kunne gjøre dette må mormunnen/cervix være moden og det må være en viss åpning for å kunne komme til. 

5. Oxytocin intravenøst. Dersom forholdene er modne vil man stimulere med rifremmende midler intravenøst. Man begynner med få dråper og så øker man etter hvert som effekten melder seg, for å unngå blant annet ristorm som kan være skadelig for både mor og barn.

Det kan ta litt tid før riene kommer i gang

Igangsetting kan i mange tilfeller ta opptil flere dager og man kan prøve forskjellige metoder inntil det til slutt lykkes å sette igang fødselen.
Om kroppen ikke starter med egne rier ved stimulering er det ikke mulig å føde vanlig, blir det keisersnitt.
Babyen blir overvåket med CTG slik at man med sikkerhet vet at den har det bra under hele fødselsforløpet, ved igangsetting av fødselen.

Kilder: 
Helsedirektoratet om overtidige svangerskap
Legeforeningen, veileder i fødselshjelp 2014
Oslo Universitetssykehus, Ullevål om igangsetting av fødsel
Medisinsk fødselsregister

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}