Neste ekspertsvar

Gravid arbeidstaker

Gravid arbeidstaker
Det finnes som oftest flere ting man kan gjøre for å tilrettelegge arbeidet når du er gravid. Med tilrettelegging halveres sykefraværet hos gravide.
Av Jordmor Siri

Tanken bak tilrettelegging på arbeidsplassen er at det skal være lettere å være gravid i jobb og at man ikke skal være en belastning for arbeidsgiver eller medarbeidere. I gjennomsnitt er gravide sykemeldte 50% av graviditeten dersom det ikke tilrettelegges. Med god tilrettelegging halveres dette fraværet. 

Sykefraværsforebyggende samtaler

Dersom du jobber i en IA bedrift skal det være tilbud om samtaler med jordmor og leder inntil tre ganger i løpet av graviditeten. 

Arbeidsgivers krav om refusjon

Dersom søknaden blir innvilget kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert av NAV forutsatt at fraværet er svangerskapsrelatert. Dette gjelder både med egenmelding og ved sykemelding når arbeidsgiver har fått fritak fra arbeidsgiverperioden. Denne søknaden har 12 ukers tilbakevirkende kraft. HR har som regel oversikt over dette skjemaet om ikke arbeidsgiveren har det. Det er viktig at denne søknaden sendes så fort det har vært fravær. Men det har liten hensikt å sende det inn tidligere enn når det har vært fravær. 

Det kan ta tid å få saken behandlet hos NAV, så for mange kan det være en fordel å ha avtale med arbeidsplassen om at de betaler lønnen din som vanlig, og at det er arbeidsgiveren din som krever pengene fra NAV og ikke du,  selv om du er sykemeldt ut graviditeten. 

Svangerskapspenger

Dersom du har arbeid som kan sette fosteret ditt i fare og arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge, eller omplassere deg i bedriften har du rett på svangerskapspenger. Svangerskapspenger kan være graderte og man kan øke eller redusere dem ved behov. De gjelder fra den dagen man søker om det til 

Avgjørelsen om du har rett på svangerskapspenger kan enten jordmoren som er tilknyttet bedriften din ta, om dere har tilrettelegging med jordmor i din bedrift. Eller du kan avtale det med fastlegen din i samarbeid med arbeidsgiveren din.  

Søknaden om svangerskapspenger finner man på arbeidstilsynetssider

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}