Løfting kan gi bekkensmerter

Løfting kan gi bekkensmerter
Å hvile på en pilatesball kan også hjelpe på ryggen
Nyere dansk forskning viser at å løfte så lite som under 10 kilo kan øke faren for å få bekkensmerter. Løfter man mer enn 20 kilo er sjansen kraftig økt. Flere graviditeter, overvekt, fysisk tungt arbeid og symptomer på angst og depresjon øker risikoen for bekkenplager, viser en norsk doktorgrad.

Manuellterapeut Elisabeth K. Bjelland har tatt doktorgrad på bekkenløsning basert på en undersøkelse av 76 000 norske gravide fra den Norske mor-og barnundersøkelsen. Hennes funn sier at nesten dobbelt så mange andregangsfødende (18%) som førstegangsfødende (11%) har rapportert om bekkenløsning. Med flere barn fødte hadde 21% slike plager. 

Det å være gravid er ingen sykdom. Men det kan likevel være en stor belastning - både fysisk og psykisk. Derfor kan gravide kvinner ha behov for ekstra oppmerksomhet og støtte. Det sier seg selv at den fysiske belastningen innimellom kan være tyngende for den gravide.

Det er ikke alltid like lett å unngå å løfte, men dansk forskning gjort på 50 143 gravide kvinner i perioden 1996-2002, (den danske mor- og barnundersøkelsen) viser at jo oftere man løfter og jo tyngre man løfter øker sjansen for å få bekkenplager. 

Normal bekkenløsning

Tyngden av barnet samt en normal løsning av leddene i bekkenet, blant annet for å forberede fødselen, kan gi smerter og ubehag i leddene og/eller musklene rundt bekkenet. Dette kalles bekkenløsning og er således en normal tilstand for en gravid. Alle får bekkenløsning den siste måneden før fødselen, dette er for å gjøre bekkenet størst mulig til fødselen.

Bekkenløsning som sykdom

En del gravide får imidlertid mye smerter på grunn av bekkenplager, og for noen kommer disse smertene allerede tidlig i svangerskapet. Denne er i størst grad betinget av graviditetshormoner og kroppens reaksjon på disse. Man kan desverre si at jo tidligere jo værre vil bekkenløsningen kunne bli. En del av plagene vil kunne reduseres med øvelser og behandling, men for noen er det desverre slik at det bare er ro som hjelper. 

Det er viktig at du ikke mister motet og humøret, selv om du har fått bekkenløsning. Prøv å vær så aktiv du klarer, og ta deg gode pauser når du trenger det.

Diagnosen 'bekkenløsning' er ikke vanskelig når man er oppmerksom på muligheten og kjenner til de ganske spesielle symptomene. Symptomene kjennetegnes av smerter som medfører bevegelsesinnskrenkning og gangbesvær.

Smertene kan sitte dypt nede i korsryggen, og derfra stråle frem mot lysken. De kan også føles omkring fremre del av bekkenringen, med utstråling til lysken og forsiden og innsiden av lårene.

Smertene forverres ved bevegelser, for eksempel når du snur deg fra å ligge på ryggen til å ligge på siden. Det å gå kan også forverre smertene, og skrittene blir kortere og gangen nesten vraltende. Spesielt ille er det å gå i trapper.

Du får forhåpentligvis omsorg fra andre, og dette er en støtte for deg. Men du er nødt til å være aktiv selv også, slik at graviditeten din kan fortsette med minst mulig plager. På denne måten kan du glede deg til fødselen, og senere over den nyfødte, og gi ham eller henne all den kjærlighet og omsorg som skal til. 

Dersom man har en invalidiserende bekkenløsning kan det være ok å planlegge fødselen med fødestedet. Be om en henvisning fra jordmor eller lege i god tid før fødselen. 

Bekkenlåsning 

Her kan man merke plagene på samme måte som med bekkenløsning, men man kan i stor grad bli bedre med behandling hos osteopat, naprapat, manuell terapeu eller kiropraktor. Det kan være nødvendig med flere behandlinger gjennom graviditeten, men de fleste opplever å bli bedre. 

Leddene mellom korsbeinet og bekkenet kalles bekkenleddet eller iliosacralleddet. I disse leddene er det svært liten bevegelse, men leddene er ofte kilden til smerte i bekken, setet, lyske , lår og i enkelte tilfeller kan smerten stråle helt ned til ankelen.
Disse to leddene beveger seg ikke mye, men er likevel svært viktige fordi disse leddene påvirker mye av musklenes atferd gjennom nervesystemet. Smerter fra dette området forverres ofte ved stillstand og spesielt ved sitting. Lindring oppnås ved gange/ bevegelse.

Spesifikk leddbehandling samt triggerpunktbehandling i bekken og seteregion gir ofte rask lindring. Når normal funksjon er gjenopprettet, vil muskulaturen i bekkenområdet ha fått tilbake sin opprinnelige elastisitet som er nødvendig for normal bevegelse av bekkenet.

Bekkenlåsning kan ha sin årsak i gamle rygg eller bekkenskader. 
 

Bekkenløsning etter fødselen

Noen kvinner kan fortsatt være plaget etter fødselen, men for de fleste går dette over av seg selv i løpet av den første tiden etter at de har født. 

Normalt er det dannet ny brusk mellom bekkenleddene innen 12 uker etter fødselen. 

For de fleste går bekkenløsningen over av seg selv etter fødselen, men det er likevel viktig å ta hensyn til bekkenløsningen også etter fødselen, da det ofte kan være lett å tro at alt er overstått. Det kan imidlertid være en god investering å få behandling etter fødselen, slik at bekkenet vokser riktig sammen igjen. 

Det kan godt gå flere måneder før leddene i bekkenet har falt så mye til ro at du kan begynne å trene opp kroppen din igjen. Følg instruksjonene fra lege, jordmor og fysioterapeut, manuell terpeut, naprapat eller osteopat.

Dansk forskning: Occupational lifting and pelvic pain during pregnancy: a study within the Danish National Birth Cohort. Av Stud. Scient. San. Publ. Pernille Stemann Larsen som arbeider med forskningsprosjektet Arbejdsbelastninger og bækkenløsning. Hennes Kandidatafhandling ved Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet fra 2011 har tittelen: "Occupational lifting and pelvic pain in pregnancy, a study within the Danish National Birth Cohort - Arbejdsrelaterede løft og bækkensmerter i graviditeten, et kohortstudie i "Bedre Sundhed for Mor og Barn."

Medforfatter, jordmor og nå Post doc, Mette Juhl tok doktorgraden ved universitetet i København i 2009 med avhandlingen "Physical exercise during pregnancy and reproductive outcomes" 

M.Sc. og manuellterapeut Elisabeth K. Bjelland disputere på Risikofaktorer og forløp ved bekkenløsning, doktordisputas 2012

Folkehelseinstituttet om Bekkenløsning

Landsforeningen for kvinner med bekkenplager har mye god informasjon å gi både om det rent praktiske og om rettigheter. 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}