Farlig med mobil for gravide?

Farlig med mobil for gravide?
Ikke farlig for gravide å snakke i mobiltelefon i følge en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det påvirker ikke forplantningsevnen eller gir skader på fosteret.
Av Jordmor Siri

Kan jeg ha pc'n på fanget? Gå med mobilen i lomma? Er det farlig for babyen, eggcellene eller sædcellene å være utsatt for mulig stråling? Dette er relativt vanlige spørsmål stilt til oss her i ekspertsvaren, og nå kan vi faktisk kanskje gi et tydeligere svar. 

I rapporten understreker man at det er viktig å skille mellom oppvarming på grunn av stråling og oppvarming fordi batteriene går varme. De fleste blir varme i øret av å snakke i mobiltelefon, men dette har sammenheng med varme batterier og ikke strålingen i seg selv, sies det i rapporten. Du kan laste ned hele rapporten om du vil.

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt –en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksisapport 2013:3

I forhold til forplantning mener ekspertgruppen at man basert på forskning gjort frem til i dag ikke kan se noen sammenheng mellom mobil bruk og påvirkning av egg eller sædceller

På den ene siden sier de at man til nå ikke har funnet noen sammenhenger, mens de samtidig advarer mot at man ikke bør utsette seg for unødig eksponering fra radiofrekvente felt. 

Så pr i dag finnes det ingen undersøkelsesfunn som tilsier at man ikke skal bruke mobil eller data. 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}