Barn og feber

Barn og feber
Hva skal man gjøre når barn får feber? Barn kan lett få feber og det er ofte et tegn på en infeksjon. Barn må trene opp immunforsvaret sitt, det er både naturlig og nødvendig. Feber er kroppens måte å forsvare seg mot sykdom på.
Av Jordmor Siri

Feber

Det anbefales at man forsøker å unngå overoppheting av barnet ved å bruke lette og luftige klær innendørs. Man kan også senke romtemperaturen noe, men forsøke å unngå trekk. Barn kan godt være i bare trusa når de er som varmest. 

Men så lenge feberen er stigende vil de fleste barn fryse og gi uttrykk for det, og da er det viktig å holde dem varme frem til febertoppen er nådd og de begynner å svette eller si at de er varme, alternativt ser varme ut. De vil ofte da ha roser i kinnene som et uttrykk for feber, og blanke øyne. 

Feber medfører gjerne økt væsketap noe som kan gjøre barna utilpass. Det er derfor viktig å passe på at barn får i seg rikelig med drikke, gjerne vann. Tilby dem å drikke det de har lyst på hvis ikke vann er nok. 

Smertestillende

Virusinfeksjoner med feber kan ofte medføre ulike smerter som hodepine og halsvondt. Dersom barnet er mye plaget anbefales det å ta febernedsettende medisiner, og disse virker også smertestillende. Selv om feberen blir senket og barnet har det bedre skal man sørge for at det får den ro og omsorg det trenger for å bli frisk fra årsaken, infeksjonen.

Febernedsettende

Dersom man gir febernedsettende medisiner til barn med virusinfeksjoner, anbefales preparater som inneholder paracetamol eller ibuprofen, kan også brukes til barn over 1 år. Dosering av ibuprofen til barn under 1 år skal vurderes av lege.

Dersom man har god kontakt med barnet og barnet tar til seg drikke, er det trygt å følge situasjonen hjemme.

Kontakte lege: Dersom det oppstår høy feber og mistanke om alvorlig sykdom bør man kontakte lege. Det samme gjelder dersom den syke har høy feber som har vart i mer enn 3 døgn. Viser barnet sløvhet eller apati og manglende inntak av væske er det tegn på at man bør søke lege.

Paracetamol:
Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere slag smertestillende midler samtidig ute etter avtale med lege. Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget.

Ibuprofen:
Må ikke brukes av barn under 1 år. Skal ikke brukes av personer som har mavesår eller dersom acetylsalisylsyre, ibuporfen eller andre betennelsesdempende midler har forårsaket astma eller allergiske reaksjoner.  Bruk av Ibux på barn er aktuelt ved f. eks smerter i forbindelse med øreverk, muskelsmerter, tannverk og hodepine i forbindelse med bihulebetennelse. Legen kan skrive det ut på resept også for andre bruksområder. Ved langvarig feber eller smerter skal lege kontaktes. Les pakningsvedlegget før bruk. 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}