Neste ekspertsvar

Hvilke rettigheter har jeg som enslig forsørger?

 Hvilke rettigheter har jeg som enslig forsørger?
Er du ugift, skilt eller separert og er alene om den daglige omsorgen for barnet, så har du rett til en rekke økonomiske støtteordninger. Det skal være mulig å greie seg alene også, både som mor eller far, men det er ikke alltid lett å skjønne hvordan man skal søke.

Dette er støtteordningene som gjelder for enslige forsørgere:

 • Svangerskapspenger (i spesielle tilfeller hvor arbeidet ditt utgjør risiko for fosteret),
 • Foreldrepenger eller Engangsstønad
 • Overgangsstønad
 • Kontantstøtte
 • Barnetrygd og småbarnstillegg
 • Barnebidrag
 • Stønad til barnetilsyn (Barnehage eller dagmamma)
 • Utdanningsstønad
 • Støtte til flytting for å komme i arbeid

Papirer du må ha klart til NAV er følgende:

 • Dokumentasjon på termindato/fødsel. Dette får du av legen din.
 • Dokumentasjon av arbeidsforhold og inntekt. Arbeidsgiver må dokumentere arbeidsforhold og lønn.
 • Har du vært frilans må du legge ved dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører, eller ligningen de tre siste år.
 • Eventuelt dokumentasjon på militær- eller siviltjeneste.

Det kan være greit å være tidlig ute med søknadene, men i enkelte tilfeller må du vente til du har barnets fødselsnummer. Alt kan skrives og printes ut på nav.no – og sendes ditt lokale NAV med alle vedlegg.

Er du susete av den ferske babytåken (også kalt ammetåken) og ny tilværelse, skaff deg praktisk hjelp i form av en bestefar, bror eller venn – og få det gjort. Det er bedre å bruke energien der du strengt tatt trenger den. Skjemaveldet er såre enkelt når man er «fit for fight» - men her kan du først som sist huke tak i en praktiker som får dette unna på 45 minutter.

Her er litt informasjon om de forskjellige støtteordninger, med pekere direkte inn til NAVs sider.

Svangerskapspenger gis fra det tidspunktet du må avbryte arbeidet (i de spesielle tilfellene der arbeidet, eller forhold på arbeidsplassen, medfører risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid). Dette kan du få fram til tre uker før forventet fødsel.
Les mer om Svangerskapspenger på NAV. 

Foreldrepenger gis til de som har opptjent rett til det. Denne skal sikre inntekten til foreldrene/enslige ved fødsel, og en stønad man får utbetalt det første året, frem til det er forventet at man skal gå tilbake i jobb. Og på denne Foreldrepengerveilederen kan du få et inntrykk av hva du vil få utbetalt.

Har du IKKE opptjent rett til foreldrepenger, kan du få en engangsutbetaling per barn. Les mer om det her.

Dersom du er enslig, ikke har jobb eller barnehageplass/tilsyn etter fødselspermisjonen, kan man få overgangsstønad.

Overgangsstønaden skal sikre inntekt til livsopphold til deg som er enslig mor eller far og som er alene om omsorgen for barn. Overgangsstønad gis i en begrenset periode og er avhengig av barnets alder og behovet for stønaden. Her kan du lese mer om overgangsstønad

Kontantstøtte:
Med skiftende regjeringer vil støtten endres med jevne mellomrom, men den vil alltid være oppdatert her: Les mer om kontantstøtten her

NAV vi ikke behandle søknaden før barnet er fylt 12 måneder, så her trenger du ikke levere inn før fødelsdagmåneden. Man mottar kontantstøtte fra måneden ETTER at barnet er fylt 12 mnd.

Barnetrygd:
Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn. Dersom du er enslig forsørger, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn det du faktisk bor sammen med (utvidet barnetrygd). Les mer om Barnetrygden her

I tillegg får man som enslig forsørger et småbarnstillegg per barn. Småbarnstillegget er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom null og tre år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad. Les mer om småbarnstillegget her

Husk at man som regel ikke trenger å søke om barnetrygd, med unntak av om du er enslig forsørger og kan ha rett til utvidet barnetrygd.

Barnebidrag

Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet skal betale barnebidrag. Her kan man velge privat avtale eller offentlig fastsetting. Les mer om dette her

Det man må huske på som enslig forsørger er å bytte skatteklasse.

Har du eneomsorg for barn under 18 år har du rett til skatteklasse 2 (noe som også gir et dobbelt så høyt personfradrag som skatteklasse 1. i ligningen).

Som enslig far har du de samme rettighetene til økonomisk støtte som en enslig mor har.

Forutsetningen er at du er ugift, skilt eller separert, og at du er alene om den daglige omsorgen for barnet. Du kan ikke leve med en person du har barn eller er skilt eller separert fra. Du kan heller ikke få støtte hvis du lever i et ekteskapslignende forhold til en annen enn moren til barnet og har gjort det i minst 12 av de siste 18 månedene. I tillegg krever trygdekontoret vanligvis at du og barnet er bosatt i Norge og at du har vært medlem av folketrygden de siste tre årene.

Hvordan går jeg frem for å få økonomisk støtte?
Opplysninger om støtteordninger får du på trygdekontoret. Her får du også kravblanketter. Dette må du gjøre så fort som mulig. Du bare kan få etterbetalt krav for opptil tre måneder før du søkte.

Skal du få økonomisk støtte må du først og fremst sette frem krav.

Søknadspapirer får du på NAV.no eller ditt lokale NAV-kontor.

Får du innvilget den støtten du har søkt om, plikter NAV å gi deg nærmere informasjon om hvilke plikter du har som mottager.

Det er mulig å få etterbetalt støtte fra folketrygden, men støtten kan som hovedregel bare etterbetales for opptil tre måneder før den kalendermåneden du først satte frem kravet. Det er derfor viktig å få de formelle tingene i orden med en gang du mener du har rettmessige krav på støtte.

Får du ikke innvilget støtte, har du full rett til å klage.

Klagen skal sendes trygdekontoret senest seks uker etter at du fikk melding om vedtaket. Du har full rett til å se alle dokumentene som omhandler deg og din sak - også etter at vedtak er gjort. Trenger du advokat, kan du i visse tilfeller få dekket det. 

Det kan også være en fordel å klage til NAVs hovedkontor hvis man har fått avslag lokalt, da får du en litt mer uavhengig behandling. 

Husk å be om hjelp dersom du finner skjemaveldet overveldende, NAVforeldrepenger har en egen Facebook side der du kan stille spørsmål. Hvert enkelt NAV kontor finnes også på Facebook, det er bare å søke dem opp. 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}