Fødsel -alt du trenger å vite

Fødsel -alt du trenger å vite
På tide å reise til sykehuset?
Fødselen regnes som å være i gang når riene har 10 minutter eller mindre mellom eller at vannet har gått, såkalt vannavgang. Andre tegn på at fødselen er i gang er uregelmessige rier/kynnere eller blødning.
Av Jordmor Siri

Når er fødselen i gang?

Det er enten rier eller vannet som går som markerer starten på en fødsel. Eller keisersnitt da, det er jo både en start og en fødsel. 

Hva skjer når vannet går
Les mer om keisersnitt
Rier og kynnere

En førstegangsfødende regnes å ha en normal fødsel når det går mellom 12-18 timer fra riene er regelmessige med 10 minutter eller mindre i mellom og til babyen er ute.

Mens en flergangsfødende normalt føder i løpet av 6-12 timer fra riene er regelmessige. Det er store individuelle variasjoner, fødslene kan både ta lengre tid og gå fortere, dette er snittet. Samme kvinne kan ha helt forskjellige fødsler fra gang til gang.

Termin

De fleste føder i løpet av de to ukene som er rundt termin datoen. Bare 5% føder på selve termindagen. Her er terminkalkulatoren vår

Møt andre med termin samtidig med deg
 

Fødselens tre faser

Fødselen deles inn i tre faser: åpningsfasen, utdrivningsfasen og etterbyrdsfasen. Åpningsfasen er igjen inndelt i en latens og en aktiv fase. Hvor lang tid hver fase tar varierer fra kvinne til kvinne og også fra fødsel til fødsel.
Det er vanlig å diskutere med jordmor de forskjellige typene smertelindring underveis, slik at man finner frem til ditt behov og hva som passer for deg. Mange opplever at perioden mellom riene er helt smertefrie gjennom hele fødselen.

1. Åpningsfasen deles igjen inn i to faser
Latensfasen defineres som den tiden fra kvinnen kjenner at fødselen er i gang til det har blitt 3-4 cm åpning på mormunnen og denne er avflatet. Hodet vil også skru seg ned i bekkenet. For førstegangsfødende kan denne fasen ta litt tid fordi man oftere har mer uregelmessige rier den første gangen. Flergangsfødende kan gå med en åpning på mormunnen på 2-4 cm i flere uker før de føder. Det vil da være riene som er avgjørende for den når den kommende fødselen skal sette i gang.
Etter hvert som riene gjør jobben skrues barnets hode nedover i bekkenet mens mormunnen åpner seg. Man vet at det er et samspill mellom riene og hodet som presses nedover i bekkenet som gjør at mormunnen åpner seg.

Aktiv fase regnes som begynt når det kommer tre til fire rier i løpet av 10 minutter, mormunnen har åpnet seg 3-4 cm eller vannet går. Aktiv fase regnes frem til det er full åpning av mormunnen. Dette defineres som 10 cm åpning. Mormunnen har da trukket seg helt tilbake og hele skjeden er som en glatt trakt -fødselskanalen.

Riene vil hele tiden tilta i styrke og lengde i denne fasen. Mange opplever at de ikke orker mer og helst vil hjem akkurat når de to siste centimeterne skal åpne seg. Det er en del av fødselen, at man nærmest må overgi seg til arbeidet. Da er det viktig å holde fokus på at babyen kommer om ikke så altfor lenge. Dette kan være særlig tøft for fedrene, fordi de syns det er hardt å se at kjæresten har vondt og vil hjem, men det er lite de kan gjøre. Her har de en viktig oppmuntringsjobb å gjøre, så den fødende holder ut. Det er viktig at far eller en annen er med på fødselen, her kommer de virkelig til nytte!

For fødekvinnen er det oftest slik at bare det å ha med seg kjæresten eller en man stoler på, er en av de viktigste effektene for at hun skal føle seg trygg i fødselsarbeidet. Å være trygg er en meget viktig faktor i forhold til opplevelse av smerte, trygghet minsker smertene. 

Kardinalebevegelsene er måten babyen skrur seg ned i bekkenet og ut

2. Utdrivningsfasen: Det er etter hvert vanlig med forskjellige fødestillinger, noe man kan avtale med jordmor før selve trykkingen begynner. Det er også vanlig at man kan endre stilling underveis hvis det er ubekvemt for den fødende.
Når det er full åpning oppstår det for mange en liten pause før trykkriene setter inn. Akkurat som om kroppen gir den fødende en sjanse til å samle seg før trykkingen begynner. Hodet til babyen har nå kommet helt ned på bekkenbunnen og det er ikke så lenge igjen før babyen er ute. Normalt skal den være ute innen en time fra trykkingen begynner. De fleste babyene er ute i god tid før dette. Trykkriene preges av at de varer i 1-1,5 minutt og kommer med 1,5-3 minutters mellomrom.

De aller fleste opplever trykketrang når det er full åpning og hodet står på bekkenbunnen. Den kan kjennes omtrent som når man er på do og skal ha avføring. Tarmen er skviset flat av hodet som har kommet nedover, så det kommer ikke noe avføring lenger som oftest nå. Jordmors oppgave er å følge nøye med på hvordan babyen har det, enten ved elektronisk overvåkning kontinuerlig eller ved å lytte med jordmorstetoskop mellom hver ri. Når så hodet har nådd skjedeåpningen er det rett før babyen kommer ut. I denne fasen er det essensielt at den fødende lytter til jordmoren og dennes veileding slik at ikke unødige rifter oppstår i det babyen fødes. Jordmor skal støtte skjedeåpningen (perineum) i størst mulig grad slik at hodet til babyen ledes ut først. Som oftest oppstår det en ripause her, hvor jordmor bruker jordmor suget og får fostervann ut av babyens munn. Når neste ri kommer forløses resten av babyens kropp.

3. Etterbyrdsfasen heter det når morkaken (placenta) skal komme.
Den skal komme av seg selv innen en time etter at babyen er født. Som oftest kommer den i løpet av minutter. Den nybakte mor blir som oftest bedt om presse den ut når jordmor har kjent at den er løs. 

Så vil jordmor kjenne på livmoren for å sjekke at den trekker seg sammen etter fødselen. Dette for å være obs på eventuelle blødninger fordi livmoren ikke trekker seg sammen. Jordmor undersøker også morkaken for å se at alt er normalt, og at den er hel og fin slik at det ikke ligger igjen rester av morkaken eller hinner som kan gi mor en infeksjon i livmoren i ukene etter fødselen. Skulle du få feber, magesmerter eller ille luktende utflod i ukene etter fødselen skal du kontakte lege, da kan det være en infeksjon og det er viktig å få behandling. Det kan enten være utskrapning eller antibiotika eller begge deler. Det avgjør legen etter å ha sett på deg med ultralyd. 

I Norge er det vanlig at morkaken destrueres av sykehuset. I noen spesielle samfunn ønsker man å ha denne med seg hjem og for eksempel begrave den i hagen, men det er ikke vanlig her til lands foreløpig. Noen ønsker også å spise den, enten for å unngå barseldepresjon eller fordi det er mye jern og B-12 i den. 

Slik er det på en fødeavdeling

Født før tiden

For tidlig fødsel, prematur fødsel, regnes de som begynner før uke 37 og overtidig fødsel regnes fra uke 41 eller mer. 

Les mer om premature barn her

Hvem skal være med på fødselen?

Det er ikke alltid like lett å vite, men det kan være greit å avklare dette i god tid før du begynner med rier eller vannet går. 

Gode råd for hvem du skal ta med på fødselen

Det mest underfulle -en fødselshistorie

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}