Livets første legesjekk: Alt du bør vite

Livets første legesjekk: Alt du bør vite
Straks barnet ditt er kommet ut av magen er det første spørsmålet mor og far har : Er alt i orden? De aller fleste barn er velskapte og fødselen går greit.
Av Barnelege Jon Steen-Johnsen

Enten barnet ditt er født på vanlig måte eller det har vært nødvendig med keisersnitt, ser jordmor straks på barnet. Tørker litt av barnet, orienterer seg om barnet virker i orden, og gir det til mor.
De fleste sykehus med fødeavdeling har også barneavdeling med barneleger. Små sykehus kan ha barnelege knyttet til fødeavdelingen. Lege undersøkelsen av barnet ditt blir gjort en eller to ganger i løpet av tiden på barselavdelingen. Da er det fint at foreldrene er med, helst begge to.
Det er mange ting legen ser på ved en slik rutineundersøkelse. Der registrerer legen det som undersøkes. Og du kan følge med i det som skjer !

Les også:  Dette undersøkes hos din nyfødte baby.

Les også: Funn ved nyfødtundersøkelsen.


Noen barn er store, andre små. Lengde, vekt og hodeomkrets er notert og vurderes i forhold til svangerskapslengden. Barn som er født premature eller de som er spesielt tynne (dysmature ) har ofte behov for ekstra råd. 


Helhetsinntrykket av barnet blir først vurdert.
Gir gutten eller jenta kontakt- ser på deg ? «Spreller» ungen din naturlig med armer og bein ? Er refleksene OK ? En viktig spebarns-refleks er omklamringsrefleksen ( Moroes refleks) som går ut på at begge armene bøyes og føres fram når hodet slippes litt bakover eller underlaget dras unna barnet. Hodet blir kjent på, om formen er normal, om fontanellen (det bløte parti) kjennes som den skal, om det er noen hevelser i hodet(Link til "Funn ved nyfødtundersøkelsen "- når /hvis du får lagt ut den)


Legen lyser på øynene med en lampe (oftalmoskop) og skal da se «røde pupiller», slik som blitz-foto ofte kan vise. Veldig sjelden finnes øyefordunkling .I våre dager er det sjelden med rennende øyne i de første levedøgn, men det kan være litt irritasjon og «våg» i øyekroken. En dråpe morsmelk i øyet skader da ikke !


Munnen undersøkes for å forsikre om at det ikke er ganespalte. Halsen bli kjent på, spesielt hvis det har vært setefødsel. Da kan det av og til komme en strekk i musklene på halsen som litt senere fører til at barnet holder hodet bare til en side.(skjev hals = torticollis )
Så lytter legen på hjertet ( det er ikke alltid så lett hvis barnet ditt skriker. Barnelegen vurderer om det er bilyd på hjertet med holdepunkt for hjertefeil. Oftest er alt normalt, det kan også en bilyd på hjertet være.


Lungene blir lyttet på. De mange gode skrik har etter kort tid fra fødselen gjort at lungene er blitt fylt av luft ( inne i magen var de fylt av fostervann!). Det hender av og til at barnet kan ha pustevansker men da har gjerne barnelegen blitt engasjert før denne rutineundersøkelsen.


Magen sees på og kjennes på for å finne ut om det er noen tegn til skade av indre organer. Navlen sitter der med en klemme eller strikk. Kanskje var det far som klippet navlesnroen ? Navlesnoren tørker inn av seg selv og klemme/strikk faller av i løpet av noen uker. Enkelte barn har irritasjon ved navlen og trenger navlestell noe du får informasjon om av barselpersonalet. Noen få barn ( særlig premature) har navlebrokk.


Kjønnsorganene blir sett på for å registrere evetuelle avvik. Hos noen gutter er testiklene ikke kommet ned i pungen :testikkelretensjon , eller de kan ha vannbrokk men ikke noe av dette er farlig. Det blir også sett på om endetarmsåpningen er på rett plass. Viktig er det også å ha observert at spebarnsbæk = mekonium - den første avføringen - har kommet.


Hofteleddundersøkelsen er viktig. Det hender ( mindre enn 1-2 % av barna) at hodet på lårbeinet ikke står godt på plass i hofteskålen, eller lar seg rikke ut av den rette plassen. Ved denne undersøkelsen spriker vi beina på barnet, og det kan bli litt skrik. Skulle det være tegn til hofteleddsdysplasi får dere nøye viten om videre tiltak.


Barnet ligger ofte trangt i magen, og noen ganger kan føttene bli preget av det. Føttene undersøkes nøye og det kan bli gitt råd om enkle tøyninger av foten hvis det ikke er mere omfattende fotdeformiteter.  Ofte blir barnet ditt holdt på magen, og ryggen blir sett på, at den er rett og uten speielle feilstillinger.


Huden både på rygg og på hele kroppen blir vurdert. Utslett hos nyfødte er veldig vanlig og krever sjelden spesielle tiltak. Gulsott hos nyfødte er et hyppig normalfenomen, men noen kan også trenge behandling når det er markert. 

Det hender at barnet trenger barnelegetilsyn straks hvis jordmor er usikker. Hvis det i forbindelse med fødselen blir problemer som tegn på at barnet får dårlig oxygentilførsel, eller hvis det må gjøres haste-keisersnitt blir oftest barnelegen tilkalt og er tilstede ved fødslen. Det kan være slik at barnet ikke skriker, er slapt og trenger gjenoppliving ( hjelp til å puste). Selv ved forventet normal fødsel kan det uten kjent forvarsel være slik at barnet trenger hjelp. Det kan være pustevansker , det kan være overraskende misdannelser hos barnet. I påvente av at den barnelegen som er på vakt kommer, tas barnet hånd om av jordmor på fødeavdelingen. Mange akuttproblemer løser seg raskt, slik at dere får barnet inn til dere. Hvis spesiell overvåking kreves blir barnet lagt på nyfødtavdelingen ( «neonatal-avdelingen»). Så godt som mulig får dere informasjon om barnets tilstand.

Les også: Dette undersøkes hos din nyfødte baby.

Les også: Funn ved nyfødtundersøkelsen.

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}